Uutiset

ELY-keskus edellyttää tarkennuksia Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan

ELY-keskus edellyttää tarkennuksia Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Ilmatar Lylyharju Oy:lle tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hanke sijoittuu Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien alueille. Arvioitavat vaikutukset ulottuvat myös Satakuntaan. Yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää tarkennuksia YVA-ohjelmaan muun muassa luonnon monimuotoisuuteen liittyen.

Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Lylyharjun alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista. Hanke sijoittuu Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien alueille.

Lylyharjun tuulivoimahanke sijaitsee Kihniön kuntakeskustasta 10 km luoteeseen, Parkanon kaupungin keskustasta 24 km pohjoiseen ja Kurikan kaupungissa Jalasjärven kirkonkylästä 22 kilometriä kaakkoon Pohjanmaan junaradan itäpuolella. Alueelle suunniteltujen 16 tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enimmillään 290 metriä ja hankealueen koko on noin 2500 hehtaaria.

Suunniteltava Lylyharjun hankealue sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannalta valtakunnallisesti arvokkaalle, maakuntarajat ylittävälle Suomenselän vihreälle vyöhykkeelle.

Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan hankkeen suunnittelussa Ilmatar Lylyharju Oy:n tulee arvioida hankkeen suorat ja välilliset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset koko tälle laajalle, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden muodostamalle ketjulle, joka toimii eri osa-alueita yhdistävänä ekologisena vyöhykkeenä. Vaikutusten arvioinnin tulee tuottaa tiedot mahdollisista merkittävistä haitallisista vaikutuksista ja yhteisvaikutuksista luonnon pirstoutumiseen ja toimivaan viherverkostoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä linnustovaikutusten arviointiin.

Lisäksi Ilmatar Lylyharju Oy:n tulee arvioida arviointiohjelmassa esitettyä laajemmin suunniteltavan hankkeen vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota rakentamis-, toiminta- ja purkuvaiheen haitallisiin ja myönteisiin, suoriin ja välillisiin sekä kertyviin ja yhteisvaikutuksiin.

Ympäristövaikutusten merkittävyysarvioissa tulee ottaa huomioon erityisesti arvioitavien vaikutusten keskinäinen vuorovaikutussuhde. Tässä tulee huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitalliset muutokset ja erityisesti Suomenselän vihreän vyöhykkeen merkitys luonnon monimuotoisuudelle ilmastomuutokseen sopeutumisessa.

Arviointien tulee tuottaa tietoa myös tuulivoimahankkeen materiaalitehokkuudesta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Yhteysviranomainen korostaa lisäksi, että YVA-menettelyn arvioinneilla tulee tuottaa laadukasta ja riittävää tietoa ympäristövaikutuksista eri vaihtoehdoista suhteessa maakuntakaavoihin, niiden keskeisiin ratkaisuihin ja periaatteisiin.

Ilmatar Lylyharju Oy:n tulee esittää myös arviointiselostuksessa, miten hankkeen suunnitellussa estetään arvioituja todennäköisiä haitallisia ympäristövaikutuksia ja yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen tulee kiinnittämään erityisesti huomiota, että hankkeen aiheuttamia todennäköisiä haitallisia ympäristövaikutuksia ja niiden välttämistä, ehkäisyä, rajoittamista ja poistamista on arvioitu ympäristönsuojelun kestävän kehityksen painotusten, luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen kannalta YVA-menettelyn aikana.

Viranomaislausuntojen ja mielipiteiden mukaan hankkeen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin sekä alueen merkitykseen virkistyskäytölle.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>