Uutiset

Hatanpään sairaalan ja TAYSin yhdistämisen valmistelulle lupa

Hatanpään sairaalan ja TAYSin yhdistämisen valmistelulle lupa

Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoidon toiminnallisen ja hallinnollisen yhdistämisen valmistelua voi jatkaa. Tampereen kaupunginhallitus päätti asiasta omalta osaltaan 20.helmikuuta.

Vuoden 2018 alusta Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa yhdistettäväksi tulevat Tampereen kaupungin sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palvelut tukipalveluineen pois lukien Oriveden terveyskeskusvuodeosastopalvelut, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut.

Lopullinen yhdistymispäätös tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi valmisteluprosessin edettyä syksyllä 2017.

Terveydenhuoltolain muutos erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä on tullut voimaan 1.1.2017. Leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys on keskitetty kolmeen sairaalaan (Tays Acuta, Valkeakosken aluesairaala ja Jokilaakson sairaala). Lainsäädännön muutoksella on näin ollen suoria vaikutuksia Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalan edellytyksiin jatkaa leikkaustoimintaa. Lainmuutoksen vuoksi Hatanpään sairaalassa ei voida jatkaa leikkaustoimintaa itsenäisenä sairaalana 1.1.2018 lukien. Sen sijaan hallinnollisella yhdistymisellä sairaanhoitopiirin kanssa vuoden 2018 alkuun mennessä ja Hatanpään sairaalan oman etupäivystyksen vahvistamisella leikkaustoiminta voi jatkua.

Lue lisää aiheesta: