Uutiset

Ideaparkin lähestymisviitoitukselle tukea

Ideaparkin lähestymisviitoitukselle tukea

Kiinteistö Oy Ideapark on jättänyt Pirkanmaan ELY-keskukseen hakemuksen moottoritien viitoituksen muuttamiseksi. Hakemuksessa pyydetään kauppakeskusviitoituksen lisäksi mainintaa Ideaparkista. Usea merkittävä taho on antanut kirjallisen puollon hakemukselle, joukossa mm. Pirkanmaan Yrittäjät ry, Sisä-Suomen poliisilaitos, Tampereen kauppakamari ja Tredea Oy.

Lempäälän kunnan elinkeinopoliittinen työryhmän mielestä viitoitus nähdään välttämättömäksi liikenneturvallisuuden kannalta, sillä valtatie 3 on erittäin vilkkaasti liikennöity valtakunnan pääväylä. Ideaparkissa asioi yli 7 miljoonaa asiakasta vuodessa. Uusia kävijöitä on n. 100.000 vuosittain.

Saadun palautteen mukaan Ideaparkiin on vaikea löytää, ja vilkasliikenteisen moottoritien liittymissä on sattunut monia onnettomuuksia sekä vaaratilanteita. Marjamäen yritysalueen kehittyminen lisää liikennettä tulevina vuosina merkittävästi. Näistä syistä alueen toimijat pitävät tärkeänä, että lähestymisviitoitus korjataan.