Uutiset, Yleinen

Tays ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön sähköisen äitiyskortin

Tays ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön sähköisen äitiyskortin

Tays ottaa käyttöön sähköisen äitiyskortin ensimmäisenä Suomessa. Taysin hankinnan myötä kaikilla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnilla on mahdollisuus ottaa palvelu käyttöön äitiysneuvoloissaan.

Käytännössä sähköinen äitiyskortti on digitaalinen versio tutusta pahvisesta neuvolakortista. Pahvikorteista on tarkoitus luopua sähköisen palvelun myötä. Tampere, Orivesi, Virrat ja Ruovesi aloittavat palvelun käytön maaliskuussa neuvoloissaan. Vuoden mittaan se otetaan porrastetusti käyttöön myös muissa Pirkanmaan kunnissa.

Yksi sähköisen äitiyskortin eduista on aiempaa sujuvampi tiedonkulku äitiysneuvolan ja synnytyssairaalan välillä. Sähköistä äitiyskorttia käytetään perusterveydenhuollon puolella neuvoloissa sekä erikoissairaanhoidossa esimerkiksi Taysin äitiyspoliklinikalla ja synnytyssalissa.

Jos raskaudessa tulee vaikkapa äkillisiä ongelmia, Taysin synnytyspäivystyksessä nähdään nopeasti neuvolan kirjaamat tiedot.

Odottajalla on palvelun myötä aiempaa paremmat mahdollisuudet osallistua omaan hoitoonsa. Sähköisessä kortissa on omaseurantaosio, jonne voi kirjata kotona tehdyt mittaukset. Esimerkiksi raskausdiabetesta sairastava voi kirjata sähköiselle äitiyskortille verensokerimittausten tulokset. Odottaja näkee kortista myös terveydenhuollon ammattilaisten kirjaukset.

Sähköisen äitiyskortin verkkosovellus on nimeltään iPana Äitiys. Koko PSHP:n alueella on jo entuudestaan käytössä sähköinen raskauden esitietolomake, joka on saman järjestelmän osa. Nyt käyttöön tuleva sähköinen äitiyskortti on palvelun laajennus.

Sähköinen äitiyskortti on yksi Taysin digitalisaatiohankkeen kärkihankkeista. Palvelun käyttöönoton myötä Taysista tulee koko Suomessa uranuurtaja sähköisten äitiyshuollon palvelujen käytössä

Lue lisää aiheesta: