Uutiset

Tampereen kaupungin menot kasvoivat maltillisesti

Tampereen kaupungin menot kasvoivat maltillisesti

Tampereen kaupungin 2016 tilinpäätösennusteen mukaan tulos muodostuu 8,1 milj. euroa talousarviota paremmaksi. Tilinpäätös on silti 21,3 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tilikauden alijäämä 17 miljoonaa euroa. Yhteisöverotulot laskivat lähes 20 %. Tampereen kaupunginhalllitus sai 6.3. tiedoksi 2016 tilinpäätösennusteen.

Kaupungin tiedotteen mukaan nettomenojen kasvu pysyi edelleen hyvin maltillisena, sillä nettomenot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 prosenttia. Kilpailukykysopimuksen vaikutus menojen kasvuun oli 0,6 prosenttiyksikköä.

Kaupungin henkilöstökulut olivat 676,8 miljoonaa euroa ja palkallisia henkilötyövuosia oli 14 062. Tästä palkkatuetun henkilöstön osuus oli 160 henkilötyövuotta. Henkilöstökulut alittuivat 0,8 miljoonalla vuosisuunnitelmaan nähden, mutta henkilötyövuodet ylittivät vuosisuunnitelman 70 henkilötyövuodella. Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvoivat 1,2 prosenttia ja vertailukelpoiset henkilöstökulut 1,0 prosenttia. Suuri osa kasvusta muodostui sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kunta-alan yleisen palkkaratkaisun ja henkilösivukuluprosenttien vaikutus henkilöstömenoihin oli keskimäärin 1,43 prosenttia. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä lomarahojen leikkaus vähensi henkilöstökuluja 6,7 milj. euroa.

Kaupunginhallitus kehotti vuoden aikana kaupungin toimintayksiköitä jatkamaan talouden tehostamistoimenpiteitä ja toimintayksiköiden tuli koettaa kaikin mahdollisin keinoin välttää talousarviota uhkaavat ylitykset. Hyvistä ponnisteluista huolimatta kaikki toimintayksiköt eivät kyenneet pysymään talousarviossa.

Merkittävin ylitysvuosisuunnitelmaan nähden oli terveyden ja toimintakyvyn edistämisen toimintakuluissa 10,4 milj. euroa. Toimintatuotot ylittyivät 5,2 milj. eurolla. Lasten ja nuorten kasvun tukemisessa kulut ylittyivät 3,7 milj. euroa ja tuotot alittuivat 0,3 miljoonalla eurolla. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen palveluissa kulut ylittyivät 2,8 milj. euroa ja tuotot alittuivat 0,9 milj. euroa.

Verorahoitus kasvoi 28,2 milj. euroa (2,4 %). Verotulot kasvoivat 1,1 % ja valtionosuudet 6,3 %. Veroperustemuutokset, joista merkittävin oli työtulovähennyksen korottaminen, laskivat kunnallisveron tuottoa. Valtio kompensoi vähennysten aiheuttamaa kunnallisveron vähennystä lisäämällä peruspalvelujen valtionosuutta. Yhteisöverotulot laskivat 19,3 %.

Tilinpäätösennusteen vuosikate on 74,4 milj. euroa ja vuosikate kattaa suunnitelmapoistoista 80 %. Vuosikate koheni edellisestä vuodesta 11,1 milj. euroa.

Nettoinvestoinnit ovat 226,7 milj. euroa, mikä alittaa 35,5 milj. eurolla talousarvion. Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat 220,9 milj. euroa. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen 92,0 milj. euron investointimenot alittvat talousarvion 19,7 milj. eurolla. Poikkeama johtui pääosin hankkeiden ja rakentamisen jaksottamisesta alkuperäiseen suunnitelmaan nähden. Hyvinvointipalveluiden tuotantoalueiden investointimenot alittuivat 6,7 milj. euroa.

Vuoden 2016 toiminnan ja investointien rahoitustarpeeksi oli 146 milj. euroa ja rahavarat kasvoivat 7,7 milj. euroa. Kaupungin investointien tulorahoitusprosentiksi muodostui talousarvion mukainen 33 prosenttia. Lainakanta kasvoi 89,5 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2140 euroa.

Lue lisää aiheesta: