Uutiset

Maakuntauudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut alkavat

Maakuntauudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut alkavat

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstösiirtoihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät Pirkanmaan alueella. Uusi maakuntaorganisaatio aloittaa 1.1.2019. Uuteen maakuntaan siirtyy henkilöstöä Pirkanmaan kunnista, Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Aluehallintovirastosta, Pirkanmaan TE-toimistosta, Pirkanmaan liitosta, Pirkanmaan pelastuslaitoksesta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

Maakuntauudistusta valmistellaan parhaillaan laajalla asiantuntijajoukolla. Tärkeä osa valmistelua on henkilöstö ja sen siirtyminen tulevan organisaation palvelukseen.Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa luovutuksen piirissä oleva henkilöstö siirtyy maakunnan, maakunnallisten palveluntuottajien tai valtakunnallisesti organisoitujen tukipalveluiden tuottajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään luovutuksen suunniteltua ajankohtaa ja periaatteita, henkilöstölle aiheutuvia oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia sekä henkilöstöä koskevia toimenpiteitä.

Kesällä 2017 aloittaa maakuntauudistukseen liittyvä väliaikaishallinto, jonne henkilöstö ei vielä siirry.

Lue lisää aiheesta:

Kommentointi ei ole käytössä.