Uutiset

Vaalimainoksia saa pystyttää nyt, mutta ei minne tahansa

today9.3.2017

share close

Tilapäisen vaalimainoksen saa pystyttää maantien varteen aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, eli kuntavaalien tapauksessa 9.3. lähtien. Liikenneturvallisuuden takia vaalimainosten sijoittamisessa on tietyt säännöt, joita tulee noudattaa.

Liikennevirasto kokosi neljä vinkkiä vaalimainosten sijoittamiselle-

1) Valitse turvallinen paikka vaalimainokselle

Parhaita paikkoja vaalimainoksille ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä. Vaalimainokset tulee sijoittaa siten, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään 1 metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

2) Älä aiheuta liikenteelle häiriötä, kun pystytät vaalimainosta

Vaalimainoksen pystyttäminen ei oikeuta ketään ajamaan, pysäyttämään tai pysäköimään ajoneuvoa säännösten vastaisesti. Varsinkin päätien reunassa vaalimainosten asettaminen ja huoltaminen tulee aina tapahtua jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylän tai sivutien suunnasta. Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta liikennealueella liikkuessaan.

3) Älä pystytä julistetta isompaa mainosta tiealueelle

Tiealueella vaalimainoksen koko saa olla korkeintaan 80 x 120 cm. Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkiksi.

4)  Vaalimainosta ei saa sijoittaa:

  • Moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen
  • Pääkaupunkiseudun kehäteiden (Kehä I, II ja III) varteen
  • Hämeenlinnanväylän (vt 3) tai Hakamäentien (mt 100) varteen
  • Liikennemerkkeihin, muihin liikenteen ohjauslaitteisiin tai tiekaiteisiin
  • Ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin
  • Liittymäalueelle, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen maantien tai kadun liittymästä
  • 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h
  • Maantie- ja rautatiesilloille tai niiden rakenteisiin
  • Rautatiealueelle
  • Sellaiseen paikkaan, jossa mainokset voivat aiheuttaa näkemäesteitä

 

ELY-keskukset voivat poistaa vaalimainoksen maantien varresta, jos se aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle. Myös Liikenneviraston määräyksen vastaisesti toteutetut tai pystytetyt vaalimainokset voidaan poistaa alueurakoitsijan toimesta. ELY-keskus ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteestä mainoksen pystyttäjälle tai ehdokkaalle. Maantien varresta poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen siten, että mainoksen omistaja voi sen halutessaan noutaa.

Kirjoittaja:

Rate it

Post comments (0)

Comments are closed.


RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%