Uutiset

Näsijärven pinta pidetään keväällä tavallista korkeammalla

Näsijärven pinta pidetään keväällä tavallista korkeammalla

Kuva: Tampereen kaupunki/Kalle Toivanen[/caption]

Näsijärven säännöstely-yhtiö on saanut poikkeusluvan jättää Näsijärven vedenkorkeus alentamatta ajalla 5.3.–30.4.2017. Normaalisti Näsijärven pinta lasketaan keväisin alas, jotta lumien sulamisvedet mahtuvat järveen. Näsijärveen laskevien alueiden vähäluminen talvi ja lumen vähäinen vesiarvo mahdollistavat tänä keväänä poikkeusluvan.

Poikkeaminen vaikuttaa positiivisesti sekä vesien tilaan että vesien käyttöön. Vedenkorkeus voidaan nostaa tavallista nopeammin kesän virkistyskäyttötasolle ja samalla parannetaan myös Pyhäjärven veden vaihtuvuutta.

Poikkeaminen kevätkuopasta pienentää jäätyvän rantavyöhykkeen pinta-alaa ja siten vähentää säännöstelyn haitallista vaikutusta rantakasvillisuudelle ja pohjaeläimille sekä syyskutuisille kaloille. Suuri pinnankorkeuden muutos keväällä olisi saattanut aiheuttaa vahinkoa lähellä vedenrantaa pesivien lintujen pesille.

Ennusteen mukaan Näsijärven tulovirtaamahuippu ajoittuu toukokuun alkuun ja Tammerkosken läpivirtauskapasiteetti riittää näille vesimäärille hyvin ilman kevätkuopan tekemistä. Kevätkuoppa on tehty niin, että vettä on juoksutettu Näsijärvestä ennakkoon pois niin paljon, että vedenkorkeus on ollut lupaehdoissa määritellyissä rajoissa.

 

Lue lisää aiheesta: