Uutiset

Maakuntahallitus: Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnos ei ole maakuntakaavan mukainen

Maakuntahallitus: Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnos ei ole maakuntakaavan mukainen

Pirkanmaan maakuntahallitus on antanut Pirkanmaan liiton lausunnon Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoksesta. Maakuntahallitus katsoo, että esitetty 15000 uuden asukkaan kunnanosa ei ole maakuntakaavan mukainen.

Alueen suhdetta muuhun kaupunkiseudun kasvuun ei ole arvioitu, ja huomiotta ovat jääneet niin kaupunkiseudun rakennemallissa kuin maakuntakaavassakin esitetyt yhdyskuntarakenteelliset ja asukasmitoitukselliset ratkaisut. Maakuntakaavan lähtökohtana on, että Pirkkalan kasvu kohdentuu Naistenmatkantien varteen osoitetulle tiiviille joukkoliikennevyöhykkeelle, jota lisäksi täydentävät uudet aluevaraukset Sankilan ja Sikojoen suunnalla.

Maakuntahallitus toteaa, että yleiskaavasuunnittelussa tulee ottaa huomioon maakuntakaavassa osoitetut virkistysalueet. Virkistysaluetta halkovan tieyhteyden sijainti tulee tutkia uudelleen ekologisen verkoston näkökulmasta, jolloin tulee ottaa myös huomioon kaava-alueen eteläosan uusien asuinalueiden luontainen tukeutuminen läheiseen Sääksjärven kehittyvään alakeskukseen.

Maakuntahallitus suosittaa kaava-alueen ulottamista lännessä valtatien 3 uuteen linjaukseen asti, jotta alueen liikenneverkko ja virkistysalueet voitaisiin suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Uusiin tielinjauksiin liittyvät työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alueiden aluevaraukset mitoituksineen tulee ottaa huomioon osayleiskaavan laadinnassa.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on määritetty uudet lentomelualueet Tampere-Pirkkalan lentoasemalle ja niitä tulee käyttää osayleiskaavatyössä. Uutta asutusta ei saa sijoittaa lentomelualueelle.

Maakuntahallitus katsoo, että yleiskaava sisältää niin laajaa kasvua, että se ei ole maakuntakaavan mukainen ja sen toteuttaminen on Pirkkalan kunnan koko ja toteutunut kasvu huomioon ottaen erittäin vaikeaa.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>