Uutiset

Ruotulan alueen ja golfkentän esiselvitys valmistui

Ruotulan alueen ja golfkentän esiselvitys valmistui

Tampereen Ruotulan alueen ja golfkentän esiselvitys on valmistunut. Tampereen pormestari Lauri Lyly nimesi lokakuussa 2017 työryhmän tekemään esiselvitystä asuntojen rakentamisen mahdollistamisesta Ruotulan alueelle ja golfkentän siirtämisestä.

Työryhmä päätyi esittämään jatkosuunnittelun pohjaksi kolmea maankäyttövaihtoehtoa Ruotulan alueelle. Vaihtoehdot pohjautuvat Tampereen kantakaupungin yleiskaavan viitesuunnitelmassa esitettyihin suunnitelmiin sekä valtuuston toivomusponteen alueen maankäytön kehittämisestä. Kahdessa vaihtoehdossa alueelle sijoittuu golfkenttä.

Yleiskaavan viitesuunnitelmavaihtoehdoista jatkoselvitettäväksi valittiin vaihtoehto A, jossa raitiotiehen tukeutuva asuntorakentaminen on välittömästi Teiskontien pohjoispuolella ja golfkentän korvaavat alueet nykyisten alueiden tuntumassa. Alueesta muodostuisi kantakaupunkimainen ja rakentamistavaltaan pääosin umpikortteleita käsittävä kerrostaloalue.Lähiympäristöön liittyy golfin pelaaminen, Kauppi‐Niihaman virkistys‐ ja luontoarvot sekä Alasjärven läheisyys uimarantoineen.

Vaihtoehto B perustuu yleiskaavan viitesuunnitelman ja valtuuston toivomusponnen yhdistelmään. Alueelle toteutetaan nykyisen kentän alueelle asuntorakentamista ja Tammer‐Golf ry toteuttaa mahdollisuuksien mukaan uuden kentän asuinalueen pohjoispuolelle. Asuminen yhdistyy helposti saavutettavaan urheilukeskukseen golfkenttineen ja muine viheraluepalveluineen.

Vaihtoehto C pohjautuu valtuuston ponteen golfkentän siirtämisestä kokonaan pois nykyiseltä sijainniltaan. Ruotulan alueelle toteutetaan nykyisen kentän alueelle asuntorakentamista ja Tammer‐Golf ry toteuttaa mahdollisuuksien mukaan uuden kentän Pirkkalan Vähä‐Vaitin alueelle. Uusi Ruotulan asuinalue kytkeytyy välittömästi Kauppi‐Niihaman virkistys‐ ja luontoalueille ja sitä palvelee Alasjärven läheisyys uimarantoineen.

B ja C vaihtoehdoissa alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 10 000 asukasta ja asuntorakentamisen määrä noin 700 000 kerrosneliömetriä.

Vaihtoehtojen vertailujen perusteella työryhmän johtopäätöksenä on, että Ruotulan kehittämisessä voidaan yhdistää raitiotiehen tukeutuva 10.000 asukkaan asuntoalue sekä golfkenttä. Ruotulan viheraluepalvelujen laajentaminen edellyttää alueen luontoarvojen selvittämistä ja toimintojen yhteen sovittamista. Ruotulaa voidaan kehittää asuntorakentamisen lisäksi nykyistä monipuolisempana urheilukampusalueena, joka huomioi alueen käyttömahdollisuudet eri vuodenaikoina ja golf voi olla yhtenä lajina muiden joukossa.

Esiselvityksessä todetaan, että Tampereen kaupunkiseudulla on tarvetta jo nykyisellä golfharrastajien määrällä yhden lisäkentän rakentamiseen, joten harrastajien kannalta olisi merkittävä heikennys, jos yksi hyvällä sijainnilla oleva golfkenttä poistuisi. Lisäkentän toteuttaminen Vähä‐Vaitissa pitäisi aloittaa jo lähivuosina, sillä asian eteneminen vasta vuoden 2029 jälkeen, jolloin Tammer‐Golf ry:n vuokra‐aika päättyy, vastaa golfharrastamisen kysyntään liian hitaasti. Tammer‐Golf ry:n toiminnan kehittäminen vaihtoehtojen B ja C mukaan edellyttää uusia keinoja golfkentän rakentamisen rahoittamiseksi.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>