Uutiset

Apulaispormestari Aleksi Jäntti antoi vastauksen pinkistä ratikasta

Apulaispormestari Aleksi Jäntti antoi vastauksen pinkistä ratikasta

Tampereen kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntti on antanut vastauksensa valtuustokyselyyn pinkistä ratikasta. Kaupunginvaltuutetut Jaakko Mustakallio, Sanna Marin, ja Minna Minkkinen jättivät valtuustokyselyn Tampereelle tulevan ratikan väreistä. Kaupunginvaltuutetut halusivat valtuustokyselyssä pormestarin vastauksen, miksi kaupunkilaisten haluama pinkki väri on jätetty pois vaihtoehdoista.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti perustelee asiaa näin:

Tampereen kaupunki omistaa 100-prosenttisesti Tampereen Raitiotie Oy:n. Raitiotie osakeyhtiö on perustettu joulukuussa 2016. Kaupungin ja osakeyhtiön välinen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa viime vuoden marraskuussa. Siirtosopimukseen on kirjattu:

”Kaupunki ensisijaisesti vastaa ja päättää asioista, joilla on merkitystä kaupunkikuvaan, miljööseen, maisemaan sekä kaupungin kokonaisimagoon ja brändiin. Yhtiö omistaa raitiotiejärjestelmän brändin ja valmistelee sen yhteistyössä Kaupungin kanssa.”

Tampereen raitiotien, Ratikan brändistrategian ja identiteetin suunnittelu on edennyt kesäkuusta 2017 maaliskuuhun 2018, jolloin raitiovaunujen kolme päävärivaihtoehtoa julkaistiin. Lähtökohtana on ollut, että Ratikalla tulee olla oma brändi, joka perustuu erityisesti palvelulupaukseen ja matkustuskokemukseen. Ratikka ja linja-autot muodostavat tulevaisuudessa yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Ratikan brändin, myös värien tulee luoda pitkän aikavälin edellytykset mm. viestinnälle.

Ratikan brändi ja ulkoasu ovat myös keskeinen Tampereen kaupunkikuvan ja Tampere-imagon elementti. On olennaista, että Ratikan brändi ja sen elementit tukevat Tampereen keskeisiä mielikuvavahvuuksia. Tampereeseen liittyvät vahvuudet ovat vuonna 2017 kaupunkistrategian ja Tampereen brändityön pohjaksi tehdyn kyselyn mukaan ’osaava ja innovatiivinen’, ’aktiivinen ja elämyksellinen’ sekä ’helppo ja viihtyisä’. Tampereen brändityö jatkuu kevään 2018 ajan.

Tampereen Ratikalle määritetyllä identiteetillä tavoitellaan laatusanoja lämmin, valoisa, energisoiva ja rauhallinen. Raitiotien brändin suunnitteluprosessiin on osallistunut kaupungin liike-elämän edustajia, matkailun ja muotoilun toimijoita ja kaupungin organisaatiosta mm. joukkoliikenteen tilaajan, raitiotien kehitysohjelman, kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoita. Ratikan brändistrategiassa päätösvastuu on siirtosopimuksen mukaisesti Tampereen Raitiotie Oy:llä. Brändin suunnittelutyöstä on vastannut Villivisio Oy.

Vuoden alusta alkaen raitiovaunujen suunnitteluun on tullut mukaan vaunujen muotoilusta vastaava Idis Design Oy. Tavoite on antaa vaunujen suunnittelijoille liikkumavaraa, koska vaunun suunnittelussa on kyse muotojen, värien ja toimivuuden kokonaisuudesta, jossa vaunujen ulkoväri on yksi osatekijä. Raitiovaunujen muotoilukokonaisuuteen kuuluu vaunujen ulkonäön lisäksi matkustamon ja ohjaamon muotoilu. Matkustuskokemukseen vaikuttavat keskeisesti myös istuimet, otetangot ja valaistus, joiden muotoilutyö on parhaillaan käynnissä. Raitiovaunujen ulko- ja sisätilojen muotokieli ja värimaailmat muodostavat kokonaisuuden. Raitiovaunun eri osatekijöitä ei voi suunnitella ja päättää toisistaan erillään.

Aamulehti ehti jo vuonna 2016 kyselemään Tampereen raitiovaunujen värityksestä. Kaupunkilehti Tamperelainen järjesti kyselyn hieman myöhemmin. Kyselyissä ehdotetut vaihtoehdot ovat olleet irrallaan Tampereen raitiovaunujen muotoiluprosessista.

Raitiotien identiteetin suunnittelussa karsittiin alkuvaiheessa pois väriyhdistelmät, jotka sekoittuisivat esimerkiksi Helsingin raitiovaunuihin, Tampereen busseihin, Turun joukkoliikenteen tunnusväriin tai jääkiekkojoukkueisiin. Värivaihtoehtojen ennakkokarsinta tehtiin strategisin perustein.

Tampereen Ratikan ilmeen tulee olla aikaa kestävä. Suunniteltujen brändivärien on tarkoitus kunnioittaa Tamperetta, sen sijaintia kahden järven välissä sekä rohkeutta ja luovuutta, jolla kaupunki on aikakaudesta toiseen uudistanut itseään.

Ratikan brändielementit tukevat osaltaan Tampereen mielikuvavahvuuksia niin kuntalaisten kuin matkailijoiden suuntaan.

Tampereen raitiovaunujen väreistä on käynnissä kaikille avoin kysely, joka alkoi 9. huhtikuuta ja päättyy 15. toukokuuta. Kysely on tampereenratikka.fi -osoitteessa. Kyselyssä on mahdollisuus arvioida tulevien raitiovaunujen asiantuntijatyönä valikoituja kolmea värivaihtoehtoa: punainen, tummansininen ja vaaleansininen. Kyselyssä on pyydetty arvioimaan esitettyjen värien sopivuutta kaupunkikuvaan, erottumista muusta liikenteestä, kestävyyttä ajassa, tyylikkyyttä ja rohkeutta. Kyselyssä on avoimen palautteen antamisen mahdollisuus. Kyselyn tulokset julkaistaan toukokuun aikana.

Kansalaiset, eri matkustajaryhmien edustajat ovat päässeet osallistumaan raitiovaunujen muotoiluun ja suunnitteluun. Ouluun raitiovaunuvalmistaja Transtechin luokse on tehty nk. maketti-vierailuja. Näiden katselmuksien myötä saatu palaute otetaan huomioon vaunujen suunnittelussa.

Raitiovaunujen suunnittelussa tulee luottaa ammattilaisiin. Avoimella kyselyllä värivaihtoehdoista pyritään kuitenkin keräämään kaupunkilaisten ajatuksia suunnittelun tueksi. Kyselyssä esillä olevista vaihtoehdoista poiketen lopulliset vaunut eivät välttämättä ole yksivärisiä. Myös raitiovaunujen värien lopullinen sävy saattaa tarkentua kyselyssä esillä olleista, kun tiedetään mm. millainen vaunujen sisäpuolinen ilme tulee olemaan.

Myös Tampereen brändityön ja Tampereen Raitiotie Oy:n kesken jatketaan yhteistyötä kokonaisilmeestä kevään 2018 aikana.

Kokonaisuutta voidaan arvioida vasta, kun Ratikan huolella suunnitellut muodot ja värit yhdistetään.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>