Uutiset

Pirkanmaan ELY-keskus valittaa Tampereen Vaitinaron vesistötäytön luvasta

Pirkanmaan ELY-keskus valittaa Tampereen Vaitinaron vesistötäytön luvasta

Pirkanmaan ELY-keskus vaatii Vaasan hallinto-oikeuteen jättämässään valituksessa Tampereen Vaitinaron vesistötäytölle myönnetyn luvan kumoamista. Lisäksi ELY-keskus vaatii kumoamaan valmisteluluvan, jolla on sallittu töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta.

Tampereen kaupunki on hakenut lupaa noin 9 hehtaarin alueen täytölle miljoonalla kuutiometrillä louhetta Näsijärven Vaitinaron ranta-alueella Lielahdessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan 10.10.2018.

- Aluehallintoviraston myöntämä lupa vesistötäytölle perustuu ELY-keskuksen näkemyksen mukaan puutteellisiin selvityksiin vesistötäytön vaikutuksista Epilänharju - Villilä A:n pohjavesialueeseen. Tämän lisäksi kaupungille on annettu lupa aloittaa hankkeen toteuttamista valmistelevat toimenpiteet, vaikka niiden vaikutusta pohjavesimuodostumaan ei tunneta, kertoo ylitarkastaja Vesa Hyvärinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

ELY-keskus on lupakäsittelyn aikana tuonut toistuvasti keskusteluissa Tampereen kaupungin kanssa esille, että tehdyt selvitykset eivät ole riittäviä vesistötäytön vaikutusten arvioimiseksi. Vesistötäyttö sijoittuu Näsijärven Vaitinaron rantaan, missä tapahtuu järviveden imeytymistä pohjavesimuodostumaan.

Aluehallintoviraston myöntämällä valmisteluluvalla on sallittu työmaatien ja suojausrakenteen rakentaminen jo ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

- ELY-keskuksen käsityksen mukaan sallitut toimenpiteet aiheuttavat ympäristössä haitallisia muutoksia, joita ei voi palauttaa ennalleen. Tämän vuoksi vaadimme kumoamaan myös hankkeen valmisteluluvan, toteaa Hyvärinen.

Vaitinaron tulevaisuus on ollut esillä myös Tampereen kaupungin kaavoituksessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on ELY-keskuksen valituksesta heinäkuussa 2018 kumonnut Tampereen kantakaupungin yleiskaavasta täyttöalueelle sijoittuneen keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunutta aluetta koskevan merkinnän. Perusteena oli vesistötäytön pohjavesivaikutuksiin liittyvä epävarmuus. Tampereen kaupunki on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>