Uutiset

Uusi valitus Näsijärven täyttämisestä hallinto-oikeuteen

today12.11.2018

share close

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry on jättänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:n kanssa yhteistyössä Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen koskien
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 10.10.2018 myöntämää lupaa Näsijärven vesistötäytölle ja täytön valmistelulle. Kyseessä on jo toinen valitus Näsijärveen suunnitellusta vesistötäytöstä. Pirkanmaan ELY-keskus kertoi viime viikolla vaativansa Näsijärven vesistötäytölle myönnetyn luvan kumoamista.

Vaitinaroksi kutsutulle alueelle myönnetty yli miljoonan kuutiometrin ja yhdeksän hehtaarin täyttölupa ja valmistelupa antavat Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle mahdollisuuden aloittaa Hiedanrannan asuinalueen liikenneyhteyksien rakentamisen ennen yhtäkään lainvoimaista kaavaa alueella. Maankäytön suunnittelu edeltää myönnettäviä ympäristölupia, eikä lupia voida myöntää ennen kuin alueen soveltuvuus erilaisiin maankäyttötarkoituksiin on ratkaistu kaavoituksessa. Valituksessa vaaditaan myönnetyn täyttöluvan ja täytön valmistelua koskevan luvan kumoamista.

Valituksessa katsotaan, että aluehallintoviraston päätös ei ole vesilain mukainen, se on puutteellisesti perusteltu ja se sisältää lukuisia ristiriitoja. Päätös katsotaan vesilain vastaiseksi, koska se ei noudata alueella voimassaolevaa kaavoitusta. Päätöksessä ei ole perusteltu, miksi raitiolinja ja kevyen liikenteen väylä vaativat 100 metriä leveän täytön. Päätöksestä löytyy lukuisia ristiriitoja koskien muun muassa geologisia kerrostumia ja sedimentin haitta-ainepitoisuuksia.

Yhdistykset kantavat erityistä huolta hankkeen ympäristövaikutuksista pohja- ja pintavesistöön. Hanke kohdistuu pohjavesialueelle, jolla sijaitsevat esimerkiksi Hyhkyn vedenottamo ja Tahmelan
lähde. Pintaveden pilaantumisen riski liittyy ensisijaisesti Näsijärveen ja sen vedenlaatuun. Hanke vaarantaa vedenlaadun usealla tavalla. Täyttöalueen läheisyydessä on toiminut laajamittaista
selluteollisuutta, jonka vuoksi järven pohjassa on laajoja nollakuitukerrostumia, sekä sedimenttiin sitoutunutta teollisuudessa käytettyjä myrkkyjä. Poikkeuksellisen laaja täyttö aiheuttaa merkittävän riskin näiden vapautumisesta vesistöön. Lisäksi täyttölouheen sisältämät räjähdysainejäämät ja räjäytyksissä syntyneet typpiyhdisteet sekä porausöljyt aiheuttavat merkittävän ympäristökuorman. Myös alueen geologinen kartoitus ja riskiarviot katsotaan valituksessa puutteelliseksi.

Kirjoittaja: Kaisu Lämsä

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%