Uutiset

Kaivostoiminnan aloittamiselle Valkeakosken Kaapelinkulmassa ei ole vesilain mukaista estettä

today31.1.2019

share close

Dragon Mining Oy on aloittamassa kaivostoiminnan Valkeakosken Kaapelinkulmassa. Pirkanmaan ELY-keskus valvoo kaivoksen voimassa olevaa ympäristölupaa sekä kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ympäristölupapäätöksen ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Ympäristövalvonnan osalta ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa Valkeakosken kaivoksen käynnistymiseen liittyen.

Pirkanmaan ELY-keskusta on tammikuussa 2019 pyydetty ottamaan kantaa siihen, tulisiko kaivoksen toiminnalla olla myös vesilain mukainen lupa. ELY-keskusta on myös vaadittu estämään kaivostoiminnan aloittaminen puutteellisiin lupiin vedoten.

– ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaivoksella ei ole sellaista toimintaa, joka edellyttäisi vesilain mukaista lupaa. Tämä käy ilmi 31.1. 2019 antamassamme lausunnossa, toteaa ylitarkastaja Vesa Hyvärinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vesilain mukaisen luvan tarve on käyty läpi kaivosta koskevassa ympäristölupakäsittelyssä. Kaapelinkulman kaivoshankkeen ympäristölupakäsittelyssä (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.8.2011) ja ympäristöluvan päivityksen (päätös 14.10.2015) yhteydessä ei ole tullut esille tarvetta vesilain mukaisen luvan hakemiseen ja käsittelyyn samassa yhteydessä. Edellä mainituista päätöksistä ei ole jätetty valituksia, joten päätöksissä ei ole tuolloin todettu olevan nyt esitettyä puutteellisuutta.

Lainvoimaisessa ympäristöluvassa on annettu määräykset alueelta kertyvien kuivatusvesien käsittelystä ja pitoisuusraja-arvoista. Kuivatusvesien vaikutukset alueen ulkopuolelle on käsitelty luvassa ja määrätty mahdollisia vaikutuksia koskeva tarkkailu.

Nyt esille on nostettu kysymyksiä kaivoksen kuivatusvesien käsittelystä, alueen vesikertymistä ja mahdollisista lähteistä sekä pohjaveden otosta.

ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan alueella ei pumpata pohjavettä pois pohjavesimuodostumasta vesilain luvanvaraiseksi tarkoittamalla tavalla, eikä alueella imeytetä vettä maahan tekopohjaveden muodostamiseksi vesilain tarkoittamalla tavalla, kuten asiaa koskevassa aloitteessa on esitetty. Toimintaan ei myöskään liity vesilain ilmoitusvelvolliseksi säädettyä pohjaveden ottamista.

– Kaapelinkulman kaivoksen toimintoihin ei näkemyksemme mukaan liity sellaisia seikkoja, joiden vuoksi Pirkanmaan ELY-keskuksen tulisi valvontaviranomaisena vesilain nojalla puuttua toimintaan tässä vaiheessa, Hyvärinen jatkaa.

Kaapelinkulman kaivoksen lainvoimaista ympäristölupaa koskeva ympäristönsuojelulain 89 §:n nojalla vireille pantu muutoshakemusasia on Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Muutoshakemusasian keskeneräisyys ei estä lainvoimaisen ympäristöluvan saaneen toiminnan aloittamista ja jatkamista.

Kirjoittaja: Kaisu Lämsä

Rate it

Post comments (0)

Comments are closed.


RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%