Uutiset

Rikosten kokonaismäärä ja hälytystehtävien määrä lisääntyivät Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella

Rikosten kokonaismäärä ja hälytystehtävien määrä lisääntyivät Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli vuoden 2018 aikana lähes 120 000 rikosta. Määrä lisääntyi vuodesta 2017 noin 8 500 rikoksella eli 7,62 prosenttia.

Merkittävimmin rikosten kokonaismäärää kasvatti liikennerikkomusten lisääntyminen, joka oli seurausta liikenteen automaattivalvonnan suoritteiden määrän kasvusta. Myös tietyissä rikoslakirikosten ryhmissä rikosten määrä lisääntyi, mutta kokonaismäärän kannalta niiden osuus jäi vähäiseksi.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli vuoden 2018 aikana 27 608 omaisuusrikosta. Määrä väheni edellisestä vuodesta yli tuhannella rikoksella, mikä prosenteissa vastaa lukemaa 3,65. Rikosryhmistä voimakkaimmin vähenivät vahingontekorikokset, mutta myös petosrikoksissa ja näpistyksissä on ollut jo muutaman vuoden hyvä suuntaus. Omaisuusrikoksiin kuuluvien kiristysrikosten määrä lisääntyi 35 rikoksesta 111 rikokseen. Suurin lisäys oli kiristyksen yrityksissä, jotka olivat seurausta usein sähköpostitse tulleista englanninkielisistä viesteistä, joilla vastaanottajalta yritettiin kiristää rahaa.

Henkirikokset yrityksineen vähenivät kaikkien rikosnimikkeiden osalta. Pahoinpitelyrikoksissa vähenivät lievät pahoinpitelyt. Muut pahoinpitelyrikokset lisääntyivät tai pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yleisen paikan pahoinpitelyt vähenivät, mutta yksityisellä paikalla tapahtuneet rikokset lisääntyivät. Suurin osa yksityisen paikan pahoinpitelyistä tapahtuu yksityisissä asunnoissa. Väkivaltarikoksiksi luettavissa seksuaalirikoksissa lisääntyivät raiskaukset ja raiskauksen yritykset.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli vuoden 2018 aikana 3 828 huumausainerikosta eli 287 rikosta enemmän kuin vuoden 2017 aikana. Suhteellisesti rikosten määrä lisääntyi yli kahdeksan prosenttia. Tyypillisimmät rikosnimikkeet ovat huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos ja törkeä huumausainerikos, joiden kaikkien osalta rikosten määrä lisääntyi. Huumausainerikosten kokonaismäärä lisääntyi viidettä vuotta peräkkäin. Huumausainerikokset ovat ns. piilorikollisuutta eli rikokset eivät suurelta osin tule poliisin tietoon ilman poliisin aktiivista toimintaa. Osittain rikosten määrän lisääntyminen kertoo huumausaineiden käytön lisääntymisestä. Vuoden 2018 aikana Sisä-Suomen poliisilaitoksessa panostettiin erityisesti huumausainerikosten paljastamiseen, mikä myös näkyy poliisin tietoon tulleiden rikosten määrässä.

Sisä-Suomen poliisilaitos luokittelee rikosten tunnusmerkistön perusteella vuosittain noin 200 rikosilmoitusta talousrikoksiksi. Määrä väheni edellisestä vuodesta kahdella luokituksella 197 luokitukseen. Päätettyjen talousrikosjuttujen määrä väheni edellisestä vuodesta ja sen seurauksena avoinna olevien juttujen määrä vastaavasti lisääntyi. Vuoden 2018 aikana Sisä-Suomen poliisilaitos onnistui erityisen hyvin talousrikosten rikoshyödyn haltuun saamisessa. Rahamäärä lisääntyi 2 836 179 eurosta 4 233 158 euroon, mikä oli jo kolmatta vuotta poliisilaitoksista eniten. Vuoden 2018 aikana myös muiden kuin talousrikosten rikoshyödyn haltuun saamisessa onnistuttiin tavoitteita paremmin.

Liikennerikkomusten määrä kasvoi liikenteen automaattivalvonnan suoritteiden lisääntymisen seurauksena. Paikallispoliisi hoitaa automaattivalvonnan siirrettävien yksiköiden (kamera-autojen) osalta ja siirtää kameroita kiinteiden valvontapisteiden välillä. Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksesta Helsingistä käsin ohjataan painotukset valvontapisteissä, mikä aiheuttaa seuraamusten lukumäärän muutoksia kuntien ja poliisilaitosten välillä. Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella huomautuksiin johtaneet suoritteet lisääntyivät noin 10 000 kappaleella ja sakkoihin johtaneet noin 25 000 kappaleella.

Rattijuopumusten ja törkeiden rattijuopumusten määrä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Pidemmällä aikavälillä rattijuopumusten määrä on lisääntynyt ja törkeiden rattijuopumusten määrä vähentynyt. Ilmiö on seurausta siitä, että muun huumaavan aineen osuus päihtyneiden kuljettajien keskuudessa on lisääntynyt ja alkoholin osuus vähentynyt. Muun huumaavan aineen tapauksissa käytetään usein rikosnimikettä rattijuopumus, jos kuljettajan kyky ajoneuvon kuljettamiseen ei ole olennaisesti heikentynyt.

Poliisin hälytystehtävien määrä Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella lisääntyi 135 358 tehtävästä 138 287 tehtävään eli 2,16 prosenttia.

Hälytystehtävät jaetaan kolmeen kiireellisyysluokkaan, joista A on korkein kiireellisyysluokka, B kiireellinen ja C kiireetön. Vuoden 2018 aikana tehtävien määrä lisääntyi A- ja C -kiireellisyysluokissa. Kiireellisyysluokassa A lisäystä oli kaikissa tehtäväryhmissä, mutta mainittavaa lisäys oli yksilön suojaan kohdistuneissa-, liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuneissa- ja omaisuuden suojaan kohdistuneissa tehtävissä. Kokonaismäärä lisääntyi 9 976 tehtävästä 10 355 tehtävään. C -kiireellisyysluokassa edellisten lisäksi tehtävien määrä lisääntyi mainittavasti myös tehtäväryhmissä onnettomuus tai vaarallinen tilanne ja erityistehtävät.

Lue lisää aiheesta:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>