Uutiset

Akaan Karhunrahkan alueelle suunnitellaan tuulivoimahanketta

Akaan Karhunrahkan alueelle suunnitellaan tuulivoimahanketta

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kunnanrajaan. Hankealueen pinta-ala on noin 19 km2.

Tuulivoimahanke käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 15 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan liittymistä maakaapelilla noin 8 km luoteessa sijaitsevaan Humppila-Viiala 110 kV -voimajohtolinjaan.

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutetaan päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloille osoitetuilla alueilla.

YVA-menettelyssä arvioidaan kolmea hankevaihtoehtoa.

  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta, eikä tuulivoimahanketta rakenneta.
  • Vaihtoehto 1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.
  • Vaihtoehto 2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

YVAn arviointisuunnitelma ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä ja luettavissa 3.6 – 2.8.2019 Akaan, Hämeenlinnan, Valkeakosken ja Urjalan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoilla sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa sekä Tampere ja internetsivuilla

Lue lisää aiheesta:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>