Uutiset

Vaasan hallinto-oikeus ei pidä näsijärven täyttöä mahdollisena

Vaasan hallinto-oikeus ei pidä näsijärven täyttöä mahdollisena

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut 13.12.2019 antamallaan päätöksellä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 10.10.2018 myöntämän Näsijärven täyttöluvan kokonaisuudessaan. Hallinto-oikeus katsoo, että hanke ei ole esitetyssä laajuudessaan toteutettavissa ja täyttöluvan palauttaminen aluehallintoviraston käsittelyyn ei ole tarpeen.

Tehty päätös tarkoittaa sitä, että parhaillaan aluehallintoviraston käsittelyssä oleva uusi täyttölupakaan ei täytä vesilain mukaisia vaatimuksia, sillä myös niin sanotussa saarivaihtoehdossa täyttö sijoittuu pohjavesialueelle. Hallinto-oikeuden päätöstä ei voida tulkita siten, että vesistötäyttö kauempana rannasta olisi vesilain mukaisesti mahdollista.

Päätöksessä todetaan, että hankkeessa ei tässä laajuudessa voida sulkea pois mahdollisia haitallisia vaikutuksia alueen pohjaveden määrälle ja laadulle. Lisäksi johtopäätöksissä todetaan, että hanke vaarantaa alueen pohjaveden tilan lisäksi myös Tahmelan lähteen sitä ympäröivine luontoarvoineen.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry oli jättänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:n kanssa yhteistyössä valituksen 9.11.2018 asiaa koskien. Vaitinaroksi kutsutulle alueelle oli myönnetty yli miljoonan kuutiometrin ja yhdeksän hehtaarin täyttölupa. Yhdistykset kantoivat valituksessa erityistä huolta hankkeen ympäristövaikutuksista pohja- ja pintavesistöön sekä Tahmelan lähteeseen.

Vaasan hallinto-oikeus yhtyy siis Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 10.7.2018 tekemään päätökseen, jossa todetaan alueen täytön voivan heikentää pohjaveden laatua tai antoisuutta. Vaasan hallinto-oikeus on Suomen ainoa vesilain mukaisiin asioihin erikoistunut tuomioistuin. Nyt annettua päätöstä voidaan muuttaa vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää tähän valitusluvan ja päätyy omassa ratkaisussaan täysin erilaisiin johtopäätöksiin kuin hallinto-oikeudet aikaisemmin.

Lue lisää aiheesta:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>