Uutiset

Rikoslakirikokset nousussa Pirkanmaalla – eniten lisääntyivät omaisuus-, liikenne- ja huumausainerikokset

today2.2.2021

Background
share close

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli vuoden 2020 aikana lähes 76 000 rikoslakirikosta. Määrä lisääntyi edellisestä vuodesta yli 13 000 rikoksella eli 21 prosenttia. Eniten lisääntyivät omaisuus-, liikenne- ja huumausainerikokset sekä ryhmän muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset.

Rikoslakirikoksia ovat mm. omaisuus-, seksuaali-, liikenne-, huumausaine- sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset. Rikosten tunnusmerkistöstä ja rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa.

Usein poliisin toimintaa mitataan rikoslakirikoksilla, joissa liikennerikokset eivät ole mukana. Näiden määrä lisääntyi edellisen vuoden noin 46 600 rikoksesta lähes 58 000 rikokseen eli yli 24 prosenttia.

Omaisuusrikokset lisääntyivät useammassa rikosryhmässä

Omaisuusrikokset lisääntyivät alle 30 000 rikoksesta lähes 36 000 rikokseen eli noin 22 prosenttia. Lisäystä oli kaikissa rikosryhmissä, kätkemisrikoksia lukuun ottamatta.

Voimakkaimmin lisääntyivät ryöstö ja kiristys -rikosryhmän rikokset, joissa kasvua oli yli 1000 prosenttia. Muutos oli suurelta osin seurausta psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta, kuten jo rikoslakirikoksia käsittelevässä tekstissä tuli esiin.

Väkivaltarikosten kokonaismäärä väheni, mutta henkirikosten määrä lisääntyi

Poliisin tilastoissa väkivaltarikoksiksi luetaan henki- ja pahoinpitelyrikokset sekä seksuaalirikoksista raiskausrikokset. Vuoden 2020 aikana henkirikokset lisääntyivät ja pahoinpitelyrikokset vähenivät. Raiskausrikosten määrä säilyi lähes edellisen vuoden tasolla.

Henkirikosten määrässä yrityksineen eniten lisäystä oli tapon yrityksissä, joiden määrä kasvoi 32 rikoksesta 39 rikokseen. Yrityksen asteelle jääneiden tekojen määrä lisääntyi kahdeksasta rikoksesta 11 rikokseen. Rikosnimikkeellä murha tutkinnassa olleiden henkirikosten määrä lisääntyi kolmesta rikoksesta kuuteen rikokseen ja yritysten määrä väheni neljästä kahteen rikokseen.

Raiskausrikosten määrä väheni edellisestä vuodesta raiskauksen yrityksiä lukuun ottamatta, joiden määrä lisääntyi yhdeksästä 21 rikokseen. Suuri osa raiskausrikoksista tapahtuu yksityisissä asunnoissa ja muulla yksityisellä paikalla. Vain noin 11 prosenttia vuoden 2020 raiskauksista tapahtui yleisellä paikalla.

Raiskausrikosten lisäksi myös seksuaalirikosten kokonaismäärä väheni edellisestä vuodesta, joskin rikosten määrä oli vuoden 2019 aikana korkeampi kuin kertaakaan kuluvan vuosituhannen aikana. Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin kuuluu muiden seksuaalirikosten ryhmään. Poliisin tietoon tulleet rikokset lisääntyivät edellisestä vuodesta ja määrä palasi vuoden 2018 tasolle. Vain pieni osa näistä rikoksista tapahtuu sosiaalisen median palveluiden ulkopuolella.

Huumausainerikokset lisääntyivät

Huumausainerikoksia kirjataan yleisemmin rikosnimikkeillä törkeä huumausainerikos, huumausainerikos ja huumausaineen käyttörikos. Poliisin tietoon tulleet rikokset lisääntyivät kaikkien rikosnimikkeiden osalta.

Huumausaineen käyttörikokset ovat laitonta huumausaineiden käyttöä tai vähäisen määrän hallussapitoa, jolloin määrän vähäisyyden arvioinnissa vaikuttaa mm. huumausaineen laatu. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä lisääntyi noin 2 800 rikoksesta lähes 3 300 rikokseen.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä on lisääntynyt seitsemänä peräkkäisenä vuotena. Suurelta osin määrän lisääntyminen kertoo huumausaineiden käytön ja huumausaineiden käyttäjien määrän lisääntymisestä, mutta myös huumausainerikosten paljastamisen suunnatulla resurssilla on suuri merkitys.

Ilmoitettujen talousrikosten määrä lisääntyi

Kun poliisiasiain tietojärjestelmään kirjataan rikosilmoitus, jossa teon tunnusmerkistö täyttää talousrikokselle asetetut kriteerit, luokitellaan juttu talousrikokseksi. Niiden määrä lisääntyi edellisen vuoden 211 rikosilmoituksesta 249 rikosilmoitukseen. Edellisen kerran vastaava määrä talousrikokseksi luokiteltuja rikosilmoituksia on kirjattu Sisä-Suomen poliisilaitoksessa vuonna 2001. Yhteen rikosilmoitukseen on usein kirjattu useampia rikosnimikkeitä, joten rikosten määrä on rikosilmoitusten määrää suurempi. Suuri osa poliisin tietoon tulleista talousrikoksista tulee Verohallinnon ilmoittamana.

Liikennerikokset ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet lisääntyivät

Liikennerikokset lisääntyivät kaikissa volyymiltaan suuremmissa rikosryhmissä. Tietoon tuli lähes 18 000 liikennerikosta, mikä on yli 2 000 rikosta edellistä vuotta enemmän.

Tilastokeskuksen kokoamien tietojen mukaan henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät poliisilaitoksen alueella 575 onnettomuudesta 505 onnettomuuteen. Loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet vähenivät 552 onnettomuudesta 473 onnettomuuteen, mutta kuolemaan johtaneet onnettomuudet lisääntyivät 23 onnettomuudesta 32 onnettomuuteen.

 

Kirjoittaja: Valtteri Makkonen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%