Pirkanmaa

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta päätös Veittijärven sauna-asiassa: Ympäristölautakunnan päätös kumoon ja asia uudelleen käsiteltäväksi sekä kaupunki korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja

today9.4.2021

Background
share close
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Veittijärven saunaa koskevaan valitukseen. Hallinto-oikeus on kumonnut Ylöjärven ympäristölautakunnan (27.11.2019) päätöksen ja palauttaa asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi Ylöjärven kaupunki joutuu korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja. (Kuva: Ylöjärven avantouimarit ry)
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Veittijärven saunaa koskevaan valitukseen. Hallinto-oikeus on kumonnut Ylöjärven ympäristölautakunnan (27.11.2019) päätöksen ja palauttaa asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi Ylöjärven kaupunki joutuu korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja. (Kuva: Ylöjärven avantouimarit ry)

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut tänään perjantaina päätöksensä Kesäniemen kymmenen asukkaan ja Ylöjärven avantouimarit ry:n sekä Reijo ja Kirsi Karppisen kiistassa koskien Veittijärven saunan toimintaa. Hallinto-oikeus on kumonnut Ylöjärven ympäristölautakunnan päätöksen (27.11.2019), jolla se käynnisti kaavapäivityksen, joka sallii Kesäniemen saunan toiminnan nykymuodossaan. Hallinto-oikeus palauttaa asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus velvoittaa Ylöjärven kaupungin korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja 3100 euron verran. Hallinto-oikeus toteaa, että lausunnon antaminen saunatoiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä raukeaa asian tultua tehdyllä päätöksellä ratkaistuksi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on ratkaissut Kesäniemen kymmenen asukkaan tekemän valituksen, joka koskee rakennusvalvontaa.

Asiassa vastapuolina ovat Ylöjärven avantouimarit ry sekä Reijo ja Kirsi Karppinen.

Valitus koski Ylöjärven ympäristölautakunnan 27. marraskuuta vuonna 2019 tekemää päätöstä, jolla ympäristölautakunta päätti käynnistää kaavapäivityksen. Se salli Kesäniemen saunan toiminnan jatkumisen nykymuodossaan. Samalla kaavapäivityksellä vieressä sijaitseva kaupungin omistama maa-alue kaavoitettaisiin pysäköintikäyttöön. Kaupunki toteuttaisi pysäköintialueen saunojien käyttöön. Saunatoiminta sai ympäristölautakunnan päätöksellä jatkua nykymuodossaan toistaiseksi.

Kesäniemen kymmenen asukasta lähetti ympäristölautakunnalle kirjeen, jossa he vaativat Ylöjärven avantouimarit ry:n asemakaavan vastaisen toiminnan lopettamista Kesäniemessä ja alueen yhteisalueilla sekä Kesäniemen asemakaavaan merkityn venevalkaman palauttamista takaisin käyttötarkoituksen mukaiseen tilaansa poistamalla yhteisalueella sijaitseva pysäköintialue.

Oikeudellisessa arvioinnissa todetaan:

”Asiassa on kysymys maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n 1 momentin mukaisesta rakennusvalvonta-asiasta, joka on tullut vireille Kesäniemen asukkaiden ilmoituksella. Ympäristölautakunta ei ole valituksenalaisella päätöksellä ryhtynyt valvontatoimenpiteisiin ilmoituksen johdosta, vaan sallinut Karppisten harjoittaman saunan ja avantouintipaikan vuokraustoiminnan jatkamisen.

Valituksen kohteena oleva sauna sijaitsee asemakaavassa osoitetulla erillispientalojen korttelialueella. Saunan ja avannon käyttäjämääristä on esitetty erisuuntaisia arvioita, mutta saunaa vuokraavan yhdistyksen Ylöjärven avantouimarit ry:n antaman selvityksen perusteella saunaa lämmitetään avantouimareille neljänä päivänä viikossa ja näinä päivinä käyttäjiä on keskimäärin useita kymmeniä. Lisäksi saunaa vuokrataan muina aikoina sopimuksen mukaan.

Käyttäjille on varattu kiinteistöllä noin 20 autopaikkaa, mutta satunnaisesti ruuhka-aikoina autoja pysäköidään lisäksi viereiselle venevalkama-alueelle tai kadulle. Saadun selvityksen perusteella kiinteistöllä Sartsa on tavanomaiseen omakotiasumiseen verrattuna moninkertainen määrä tilapäisiä käyttäjiä. Kysymys on laajamittaisesta vuokraustoiminnasta, joka ei vastaa kaavan käyttötarkoituksen mukaista omakotiasumista. Vuokraustoimintaa ei ole pidettävä myöskään vuonna 1970 myönnetyn rakennusluvan mukaisena yksinomaan siitä syystä, että sauna on rakennettu silloin toiminnassa olleen leirikeskuksen käyttöön.

Saunan nykyinen käyttö ja alkuperäinen käyttö leirikeskuksen tarpeisiin eivät ole verrattavissa keskenään. Nyt puheena olevassa vuokraustoiminnassa on siten kysymys sellaisesta käyttötarkoituksen muutoksesta, joka edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista poikkeamislupaa asemakaavamääräyksistä sekä rakennuslupaa.

Koska poikkeamis- ja rakennuslupaa ei ole myönnetty, ympäristölautakunta ei ole voinut olla ryhtymättä asiassa toimenpiteisiin. Mahdollisella kaavamuutosasialla ei ole asian kannalta ratkaisevaa merkitystä. Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärven avantouimarit ry ovat valituksenalaisen päätöksen tekemisen jälkeen solmineet aiesopimuksen saunatoiminnan siirtämisestä muualle.

Hallinto-oikeuden arvioitavana on kuitenkin lähtökohtaisesti ympäristölautakunnan päätöksen lainmukaisuus päätöksentekohetkellä vallinneissa olosuhteissa. Yhdistys on lisäksi ilmoittanut, ettei sillä tällä hetkellä ole taloudellisia edellytyksiä siirtää saunaa toisaalle. Näissä oloissa myöskään solmittu aiesopimus ei anna aihetta arvioida asiaa hallinto-oikeudessa toisin.

Edellä kerrotuista syistä hallinto-oikeus kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttaa asian sille uudelleen käsiteltäväksi.”

Kirjoittaja: Matti Pulkkinen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%