Uutiset

Pirkanmaalle miljoona euroa EU-rahaa jokihelmisimpukan eli raakun elinolojen parantamiseen

Pirkanmaalle miljoona euroa EU-rahaa jokihelmisimpukan eli raakun elinolojen parantamiseen

Turkimusoja on yksi Pirkanmaan raakkujoista, joita elvytetään EU-rahalla. Kuva: Marja-Liisa Pitkänen

Pirkanmaan ELY-keskus saa EU-tukea raakkujen tilan parantamiseen reilut miljoona euroa. Hankkeessa kunnostetaan ja elvytetään Pirkanmaan raakkujokia, eli Turkimusojaa, Ruonanjokea ja Pinsiön-Matalusjokea ja niiden valuma-alueita. EU:n LIFE-rahastosta myönnettiin ennätyssuuri rahoitus uhanalaisen raakun ja sen isäntäkalojen elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Jokiuomia ja valuma-alueita parannetaan
Jokiuomien luonnontilaisuutta parannetaan ennallistamalla koskia ja taimenen kutualueita sekä monipuolistamalla uoman virtausolosuhteita erilaisten puurakenteiden avulla. Myös taimenen kulkua estäviä ja haittaavia vaellusesteitä poistetaan.

Jokien veden ja pohjan laatua parannetaan valuma-alueella tehtävien vesiensuojelua edistävien toimien kuten putkipatojen ja kosteikkojen sekä maaperän kalkitsemisen avulla. Pinsiön Matalusjoella on tarkoitus elvyttää raakkukantaa myös tuottamalla laitosolosuhteissa jokeen palautettavia nuoria jokihelmisimpukoita.

Hankkeen toimet toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja heidän suostumuksellaan. Maanomistajille lähetettiin infokirje hankkeesta jo hakuvaiheessa ja lopulliset suostumukset elvyttämistoimiin pyydetään hankkeen aikana.

Osana kansainvälistä hanketta
Jokihelmisimpukka, joka on Suomen luonnon pitkäikäisin eläinlaji, voi hyvin vain muutamassa joessa Suomessa.

Erittäin uhanalaisen raakun elinympäristöjen elvyttäminen parantaa myös monien muiden virtavesilajien elinolosuhteita ja virtavesiluonnon monimuotoisuutta. Erityisesti raakun ja vaeltavien lohi- ja taimenkantojen elvyttäminen kulkevat käsi kädessä.

Hanke toteuttaa vuoden 2021 alussa valmistunutta kansallista raakun suojelun strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2020-2030.

Kuusivuotisen kansainvälisen hankkeen kohteena on yhteensä 14 suurempaa jokialuetta, joilla on 69 pienempää jokea. Niistä 32 sijaitsee Pohjois- ja Länsi-Suomessa, 36 Pohjois-Ruotsissa ja yksi Virossa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>