Uutiset

Aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin ottamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon välittömästi omaksi toiminnakseen

Aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin ottamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon välittömästi omaksi toiminnakseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 13.10.2021 Tampereen kaupungin ottamaan Tammelan ja Tampellan väestövastuualueen kotihoidon omaksi toiminnakseen välittömästi, kuitenkin viimeistään 18.10.2021. Puutteet kotihoidossa ovat jatkuneet vakavina, vaikka toimintaan on puututtu jo aiemmin. Alueen kotihoidosta on tähän mennessä vastannut yksityinen palveluntuottaja.

Aluehallintovirasto määräsi 17.9.2021 antamallaan päätöksellä Tampereen kaupungin turvaamaan välittömästi asiakasturvallisuuden ja palvelujen laadun. Aluehallintoviraston tietoon on tullut 17.9.2021 annetusta määräyksestä huolimatta edelleen Tammelan ja Tampellan alueen kotihoitoa koskevia epäkohtailmoituksia. Kotihoidon asiakaskäynneissä on suuria ongelmia: käyntejä ei ole tehty suunniteltuun aikaan tai ne eivät ole olleet sovitun pituisia. Tiedonkulussa on ollut selviä puutteita, esimerkiksi asiakkaiden palveluntarpeista ei ole ollut kotihoitokäynneillä riittäviä tietoja.

Aluehallintovirasto suoritti ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kotihoidon palveluntuottajan tiloihin 7.10.2021 ja sai uusia tietoja, jotka toivat esiin vakavia asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita palveluntuottajan perusasioissa. Muun muassa vakituisesta ja ei-vakituisesta henkilöstöstä ei ole ollut saatavilla tarkkoja tietoja, työsopimuksia ei ole tehty eikä lääkehoidon osaamista ole varmistettu. Aluehallintovirasto arvioi käynnin pohjalta, että palveluntuottajalla ei ole kykyä ja mahdollisuutta saada epäkohtia korjattua.

Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon palvelun asiakasturvallisuus ja asiakkaiden terveys vaarantuu vakavasti nykyisellä mallilla tuotettuna aluehallintoviraston arvion mukaan. On myös mahdollista, että siirrettäessä palvelua Tampereen kaupungille asiakasturvallisuus saattaa väliaikaisesti vaarantua, mutta aluehallintoviraston arvion mukaan kaupungilla on paremmat edellytykset tuottaa laadukasta ja lain mukaista kotihoitoa. Tampereen kaupungilla on käytössään muun muassa toiminnanohjausjärjestelmä. Aluehallintovirasto katsoo, että on vähäisempi asiakasturvallisuusriski siirtää toiminta kaupungin omaksi toiminnaksi kuin jatkaa nykyisellä toimintamallilla.

Aluehallintovirasto korostaa päätöksessään kunnan järjestämis- ja virkavastuuta palvelujen osalta ja toteaa, että Tampereen kaupungin toimet eivät ole olleet riittäviä 17.9.2021 annetun päätöksen jälkeen. Kaupunki ei ole riittävästi varmistanut palveluntuottajan kykyä ja edellytyksiä tuottaa turvallista ja laadukasta kotihoidon palvelua lähes 300 asiakkaalle. Myöskään asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita ja epäkohtia ole edelleenkään riittävällä tavalla ennaltaehkäisty tai ratkaistu. Aluehallintovirasto jatkaa Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon valvontaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>