Uutiset

Tampereen valtuusto hyväksyi Särkänniemen elämysalueen kehittämisen periaatteet jatkovalmisteluun

today26.10.2021

Background
share close

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.10.2021 Särkänniemen elämysalueen kehittämistä. Kaupungin sataprosenttisesti omistama Tampereen Särkänniemi Oy on tehnyt Tampereen kaupungille ehdotuksen yhtiön toimesta toteutettavasta alueen kehityshankkeesta. Kaupunginvaltuusto merkitsi Särkänniemen elämysalueen kehittämisen tilannekatsauksen tiedoksi ja hyväksyi jatkovalmistelun periaatteet.

Kuva: Särkänniemi

Särkänniemen alueen kehittämisellä on suuri aluetaloudellinen merkitys,​ joka lisää Tampereen houkuttelevuutta suhteessa muihin kasvukeskuksiin. Elämyskokonaisuuden kehittäminen ja sen liittyminen osaksi Tampereen keskustan palvelukokonaisuutta vahvistaa läntisen keskustan vetovoimaa ja kasvattaa ihmisvirtoja. Särkänniemen kehittämisellä on yhtä suuri merkitys läntiselle keskustalle kuin Kannen ja areenan toteutumisella on ollut kaupungin itäpuolen kehittämiselle.

Särkänniemen alueen kehittämistä on kaupungin puolesta edistetty määrätietoisesti strategisten tavoitteiden suuntaan jo vuosia ja sen toteutumisen edellytyksiin on investoitu merkittäviä summia. Rantaväylän tunnelin toteuttamisen tärkeimpiä tavoiteltuja hyötyjä oli mahdollisuus kytkeä huvipuiston alue jatkossa osaksi Tampereen keskustaa.

Särkänniemen huvipuiston,​ Mustalahden,​ Kortelahden,​ Onkiniemen ja Santalahden rantapuiston muodostama kehitysalue on merkittävä kaupunkikulttuurin,​ tapahtumien ja matkailun kokonaisuus. Alueen kehittäminen vetovoimaiseksi elämyskokonaisuudeksi tukee voimakkaasti kasvavaa tapahtumaelinkeinojen toimialaa ja Tampereen työllisyyttä. Tärkeää on, että myös alueen ympärivuotinen käyttö kasvaa kaupunkilaisten keskuudessa.

Särkänniemen alueen kehittämisen mahdollistava asemakaavaehdotus on loppusuoralla ja se on mahdollista hyväksyä vielä vuoden 2021 aikana.

Kehityshanke on kunnianhimoinen ja taloudellisesti merkittävä hanke. Alueelle kehitetään muun muassa teemoitettu hotelli ja vesiattraktio,​ravintola-​ ja tapahtumakatu,​ uudentyyppinen digitaalisiin elementteihin perustuva sisäattraktio aikuisille ja teineille sekä YLE:n kanssa kehitetyn konseptin mukainen Mediamaailma. Tavoitteena on toteuttaa kehittämishanke vuoteen 2028 mennessä.

Yhtiön taloudelliset voimavarat eivät yksin mahdollista kehityshankkeen toteuttamista tavoitellussa aikataulussa ilman omistajan taloudellista panostusta. Yhtiö on esittänyt kaupungille 25-​30 miljoonan euron pääomitusta. Sen lisäksi yhtiö hankkii noin 100 miljoonaa euroa uutta vierasta pääomaa,​ joilla se kehittää toimintaansa ja toteuttaa kehityssuunnitelman sekä asemakaavan mukaiset hankkeet. Yhtiö hankkii tarvitsemansa vieraan pääoman markkinaehtoisesti.

Kehityshankkeen seurauksena yhtiö tavoittelee merkittävää kävijämäärien kasvua,​ liikevaihdon kolminkertaistumista ja kannattavuuden parantumista. Näiden toteutuessa myös omistaja-​arvo kasvaa nykytilanteeseen verrattuna. Kehityshankkeen lopullinen laajuus täsmentyy asemakaavan hyväksymisen ja alueiden myynnin toteutuessa. Kaupungille omistukseen jäävät joka tapauksessa satama-​alue sekä yleiset alueet,​ kuten puistot ja kadut.

Tampereen Särkänniemi Oy esittää,​ että kaupunki myy sille tai perustettavalle tytäryhtiölle kaikki uuden asemakaavan mukaiset tontit markkinahinnalla. Myymällä koko asemakaavan alueet Särkänniemelle kaupunki saa tonteista markkinahinnan omistuksen säilyessä kuitenkin kaupunkikonsernissa.

Yhtiön tilaaman yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arvion mukaan alueen kehittämisen kumulatiiviset vaikutukset Tampereelle ja seutukunnalle vuoteen 2030 mennessä ovat 1 126 miljoonan euron taloudellisen toiminnan lisäys,​ noin 24 miljoonan euron verotulojen lisäys,​ pysyvän liiketoiminnan työllisyysvaikutus noin 780 henkilötyövuotta ja rakentamisen 2 235 henkilötyövuoden vaikutus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kehittämisen periaatteet jatkovalmisteluun. Päätökset sijoituksen tekemisestä Särkänniemi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon sekä maa-​alueiden myynnistä yhtiölle tuodaan erikseen päätettäväksi jatkovalmistelun jälkeen. Myös tulevasta yhtiörakenteesta päätetään myöhemmin. Periaatepäätöksen mukaiseen menettelyyn varaudutaan vuoden 2022 talousarviossa.

Kirjoittaja: Sampsa Simpanen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%