Pirkanmaa

ALUEVAALIT PIRKANMAALLA: Solialidemokraatit tavoittelevat vaalivoittoa ja lupaavat aidon uudistuksen hallinnon ja palveluiden vinkkeleistä

today22.11.2021

Background
share close
Pirkanmaan sosialidemokraatit on ahkeroinut oman aluevaaliohjelmansa. Toiminnanjohtaja Harri Sandell (vas.) ja piirihallituksen puheenjohtaja Roope Lehto vakuuttavat, että Rauno Ihalaisen johdolla tehty paperi sisältää paljon konkreettisia ehdotuksia, tavotteita sekä päämääriä. SDP haluaa on aluevaalien voittaja. (Kuva: Matti Pulkkinen)
Pirkanmaan sosialidemokraatit on ahkeroinut oman aluevaaliohjelmansa. Toiminnanjohtaja Harri Sandell (vas.) ja piirihallituksen puheenjohtaja Roope Lehto vakuuttavat, että Rauno Ihalaisen johdolla tehty paperi sisältää paljon konkreettisia ehdotuksia, tavotteita sekä päämääriä. SDP haluaa on aluevaalien voittaja. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta -aluevaaliohjelma tarjoaa kattauksen, jolla Pirkanmaan sosialidemokraatit rakentavat valtaan päästessään uutukaista Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Kahdeksan-sivuinen ohjelma on syntynyt pitkäaikaisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajan, sairaalaneuvos Rauno Ihalaisen johdolla. Pirkanmaan Demareiden puheenjohtaja Roope Lehto ja toiminnanjohtaja Harri Sandell korostavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus on toteuttava uusin eväin. Heidän mielestään hallinnon on oltava kevyt ja palvelut on tuotettava laatu-, saatavuus- ja asiakastyytyväisyyskärjillä.

Pirkanmaan Sosialidemokraattien piirihallituksen puheenjohtaja Roope Lehto ja toiminnanjohtaja Harri Sandell sanovat, ettei nyt toteutettavaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta pidä tehdä vain nykyiset organisaatiot paketoimalla yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lehto ja Sandell lähtevät siitä, että uudistuksessa tehdään kaikki aivan uudella tavalla. Heidän mukaansa Pirkanmaan hyvinvointialueen organisaatio on rakennettava kevyeksi. He pitävät kristallinkirkkaana sitä, että aluevaltuusto saa työrukkasikseen valiokunnat.

– Hallintoa ei voida turvottaa. Esimerkiksi aluevaltuusto valitsee koko orkesteria johtavan hyvinvointialuejohtajan, mutta muut tarvittavat johtajat valitaan aluehallituksessa tai sitä alemmissa organisaatioissa. Hyvinvointialueelle on koottava virkamiesjohto, jonka jäsenet työskentelevät valta- ja vastuuperiaatteella. Näin pystytämme tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan hallinnon, he tarkentavat.

– Poliitikot asettavat tavoitteet, ja tuotannosta vastaavat ammattijohtajat.

Lehto ja Sandell iloitsevat, että sairaalaneuvos Rauno Ihalainen on johtanut Pirkanmaan sosialidemokraattien aluevaaliohjelman kokoamista. Heidän mukaansa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä 24 vuoden ajan johtaneella filosofian tohtorilla on kiitettävän pitkä kokemus ja näkemys koko suomalaisesta terveydenhoidosta.

– Piirihallituksemme kiitteli aluevaaliohjelmaa erityisesti sen konkreettisesta sisällöstä. Ihalaisen ja aluevaaliohjelman koonneen työryhmän paperi sisältää ison tukun selkeitä tavoitteita.

Lehto ja Sandell teroittavat, että aluevaaliohjelma sitoo tammikuussa aluevaltuustoon valittavia SDP:n aluevaltuutettuja.

– Haluamme näyttää ennen vaaleja pirkanmaalaisille, mitä SDP ajaa, ja mihin puolue sitoutuu. Äänestäjät voivat äänestää ehdokkaitamme niin asukasmäärältään pienestä kuin suurestakin kunnasta. Lähdemme siitä, etteivät aluevaltuutettumme ole yhdenkään kunnan edunvalvojia, vaan että he ovat koko Pirkanmaan asialla.

”Haemme ykköspaikkaa”

Roope Lehto ja Harri Sandell sanovat, että Pirkanmaan sosialidemokraatit on asettanut riman korkealle historiallisissa aluevaaleissa.

– Haemme ykköspaikkaa.

– Lähdemme vaaleihin vahvalla ja täydellä listalla. Meillä on ehdokas kaikista muista kunnista paitsi Kihniöstä. Ihmisten kiinnostus ryhtyä ehdokkaiksi on ollut kiitettävää. Olemme tyytyväisiä ehdokasasetteluumme.

Lehto ja Sandell muistuttavat, että tämänkesäisten kuntavaalien tulos esimerkiksi Tampereella osoitti, miten tiukkaa kisaa SDP ja Kokoomus käyvät suurimman puolueen asemasta.

– Samanlainen tilanne on vallinnut jo 20 viime vuoden ajan. Kahden kärkikisaajat väliset kannatuserot ovat minimaalisen pienet.

Lehto ja Sandell huomauttavat, että maassamme vaaleissa kuin vaaleissa on puhuttu isosti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Tulevaisuudessa kuntavaaleissa on oltava vaikkapa koulutuksen järjestämisen teemat vahvasti esillä.

Konkreettisia tavoitteita

Pirkanmaan sosiaalidemokraatit linjaavat, että hoito on saatettava vireille välittömästi, palvelut on saatava läheltä, henkilökunnan hyvinvointi on turvattava, lapsien ja perheiden on saatava nopeasti tukea, työikäisille on järjestettävä varhaisen vaiheen toimia ja kuntoutusta, ikäihmisille on tarjottava uusia palvelumuotoja, vammaisille ihmisille on räätälöitävä palveluja, pelastuspalvelut on hätätilanteessa tarjottava tehokkaasti, sosiaalipalvelut on tuotettava asiakaslähtöisesti, opiskelijat ja tutkimus on saatettava kumppaneiksi, kaikki palveluntuottajat on valjastettava käyttöön, kuntien on oltava keskeisiä kumppaneita, Coxan, Sydänsairaalan ja Fimlabin toiminta on turvattava, sosiaali- ja terveysjärjestöjen on voitava edistää osallisuutta, hyvinvointialueen on oltava osa kiertotaloutta, riittävä valtion rahoitus on turvattava, asiakasmaksujen on säilyttävä kohtuullisina, digitaalisuus on valjastettava palvelemaan asiakkaita, toimitilojen kunto ja käyttö on selvitettävä, lääkärihelikopterille on rakennettava uusi tukikohta ja asukkaiden on päästä vaikuttamaan.

Roope Lehto ja Harri Sandell painottavat, että ihmisten on oltava uuden hyvinvointialueen keskiössä, eikä esimerkiksi hallinnon. Hyvinvointialueella ei ole myöskään vara menettää yhtään työntekijää.

– Palveluita on kehitettävä siten, että niiden laatu, saatavuus ja asiakastyytyväisyys ovat Suomen kärkitasoa. Tämä on selvä tavoite.

– Pirkanmaan hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut ovat tarjolla silloin, kun niitä tarvitaan. Palvelut kuuluvat jokaiselle tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Sosialidemokraatit linjaavat, että lääkäriin ja muihin palveluihin on päästävä nopeasti. Lehdon ja Sandellin mukaan hoitolupaus on toteutettava. Lupaus takaa pääsyn kiireettömän hoidon palveluihin perusterveydenhuollossa, myös mielenterveyspalveluissa seitsemässä vuorokaudessa.

Aluevaaliohjelma raamittaa, että Pirkanmaan hyvinvointialuetta on kehitettävä vetovoimaisena yliopistollisena hyvinvointialueena ja merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana. Peruspalvelut järjestetään lähipalveluina, ja niissä hyödynnetään sekä kotiin tuotavia että digitaalisia palveluja. Sote-keskusten palveluvalikoima määrittyy alueellisen palvelutarpeen mukaan. Sote-keskusten yhteydessä voi olla myös vuodeosastotoimintaa. Jokaisessa 23 kunnassa on oltava vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluja tarjoava yksikkö.

Riittävä rahoitus on turvattava

Pirkanmaan sosialidemokraatit edellyttävät, että valtio huolehtii Pirkanmaan hyvinvointialueen riittävästä rahoituksesta.

– Pirkanmaan Hyvinvointialueen tulee maamme suurimpana hyvinvointialueena varmistaa monipuolisin edunvalvonnan keinoin, että alueen käytettävissä on riittävä valtion rahoitus palvelutarpeen lisääntymiseen ja lainsäädännön asettamiin velvollisuuksiin nähden. Palvelutarvetta edistävät muun muassa väestönkasvu, ikääntyminen ja monikulttuurisuus, Roope Lehto ja Harri Sandell toteavat.

Asiakasmaksut koskettavat konkreettisesti palveluiden käyttäjiä. Lehto ja Sandell kertovat, että palveluiden asiakasmaksut on määriteltävä siten, että ne eivät estä palvelujen käyttöä tai lääkärin määräämien lääkkeidenhankintaa.

– Peruspalvelujen maksuttomuutta on perusteltua selvittää, he sanovat.

Lääkärihelikopterilla on tärkeä rooli avun jouduttamisessa. Lehto ja Sandell näkevät, että hyvinvointialueen on aktiivisesti vaikutettava siihen, että FinnHEMS Oy rakentaa Pirkanmaan lääkärihelikopteritoiminnalle uudet tilat Pirkkalan lentoaseman alueelle.

– Hyvinvointialueen on oltava aloitteellinen myös siinä, että FinnHEMSin Pirkkalan tukikohdasta voidaan kehittää valtakunnallinen lentokoneella tapahtuvien potilassiirtojen keskus.

MATTI PULKKINEN

Kirjoittaja: Matti Pulkkinen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%