Uutiset

Nokia-areenan suurtapahtumat vaikuttavat liikenteeseen - ensimmäiset poikkeusjärjestelyt käytössä tänä viikonloppuna

Nokia-areenan suurtapahtumat vaikuttavat liikenteeseen - ensimmäiset poikkeusjärjestelyt käytössä tänä viikonloppuna

Tampereen Nokia Arena kokee ensimmäisen tulikasteensa Suomen ykkösareenana, kun avausviikonloppuna 3.-4.12.2021 areenalla pelataan kotijoukkueiden Tapparan ja Ilveksen liigaottelut. Tampereen kaupunki muistuttaa, että Nokia-areena sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa, mikä tulee ottaa huomioon erityisesti areenaan saapumisessa ja sieltä poistumisessa.

Nokia-areenan lähistön tiesulut tapahtumien aikana ja lähipysäkit.

Areenan yleisökapasiteetti on jääkiekko-otteluissa yli 13 000 katsojaa ja konserteissa jopa 15 000 katsojaa, joten suurten tapahtumien aikaan areenan ympäristössä liikkuu paljon väkeä. Jotta väen liikkuminen eri kulkumuodoilla sujuisi mahdollisimman hyvin, edellytetään areenan ympäristön liikennejärjestelyiltä erityisiä toimenpiteitä.

Katuinsinööri Marko Korpela Tampereen kaupungilta kertoo, että areenan ympäristön liikennejärjestelyjä suunnitellaan ja tehdään yhteistyössä poliisi- ja pelastusviranomaisten, Tampereen kaupungin sekä tapahtumajärjestäjien turvallisuusorganisaatioiden kesken, jotta erityisesti suuria yleisömääriä vetävät tapahtumat voidaan toteuttaa turvallisesti sekä areenalla että areenan ulkopuolella.

– Poikkeusjärjestelyihin vaikuttavat monet eri seikat, kuten esimerkiksi tapahtuma-aika, arvioitu yleisömäärä ja tilaisuuden kohderyhmä. Molemmat jääkiekkopelit ovat loppuunmyytyjä, joten avausviikonloppuna erityisesti pelien alkamisen ja loppumisen aikoihin liikenne tulee olemaan ruuhkaista areenan ympäristössä, Korpela sanoo.

Areenalta poistumisesta on tehty mallinnuksia, joissa on arvioitu väkijoukon poistumisen nopeutta sekä jalankulun luontaisia reittejä, mikäli liikennejärjestelyihin ei tehdä muutoksia. Jotta poistuminen areenalta olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallista, suuremmissa tapahtumissa on mahdollista ottaa käyttöön tarvittaessa saapumisen ja poistumisen ajaksi kaksi erilaista järjestelmää: suppea ja laaja sulkujärjestelmä. Viranomaiset tekevät päätökset tapauskohtaisesti järjestelmien käyttöönotosta. Pienissä tapahtumissa alueelle ei tehdä mitään erityisjärjestelyitä, vaan areenalle saavutaan tavanomaisten tapahtumajärjestäjän tai areenan saapumisohjeiden mukaan.

Katujen sululla turvataan jalankulkijoiden liikkuminen areenan välittömässä läheisyydessä
Suppeassa järjestelmässä Kalevantien ja Rautatienkadun liittymän liikennevalo-ohjausta muutetaan siten, että jalankulkijoille annetaan enemmän suojatien ylitysaikaa kuin normaalitilanteessa. Tämä todennäköisesti johtaa ajoneuvoliikenteen tilapäiseen ruuhkautumiseen Vuolteenkadulla, Rautatienkadulla ja Sorinsillalla. Järjestelyn voimassaoloaikaa ei pystytä vielä arvioimaan kovinkaan tarkasti, koska todellisesta tilanteesta ei ole kokemuksia. Arvioiden mukaan noin 5000 hengen poistuminen areenalta kestää noin 30 minuuttia ja 15 000 hengen poistuminen kestää noin tunnin.

Laaja järjestelmä otetaan käyttöön aina, kun areenan tapahtuma on loppuunmyyty. Tällä hetkellä on arvioitu, että yli 8000 hengen tilaisuus edellyttää laajan sulun käyttöönottoa. Ensimmäisen kerran se otetaan käyttöön perjantaina 3.12. sekä lauantaina 4.12. jo tuntia ennen liigaotteluiden alkua ja alueen kadut pidetään suljettuina arviolta tunti vielä tapahtuman päättymisen jälkeen.

Perjantaina sulku tehdään alkaen klo 17.30 ja lauantaina klo 15.00. Nämä ovat kuitenkin alustavia aikoja. Mikäli kannen alue ruuhkautuu jo aikaisemmin, sulut tehdään jo aiemmin. Sulut päättyvät arviolta perjantaina klo 22.00 ja lauantaina klo 19.00, mutta tarvittaessa järjestelyt voivat jatkua myöhempäänkin. Avaustapahtumissa 3. - 4.12. alue on suljettuna koko tapahtuman ajan.

Laajassa sulussa areenan lähialueen liikennettä ohjataan sähköisellä opastusjärjestelmällä, tilapäisillä sähköisillä liikennemerkeillä ja erillisillä opastustauluilla liikennevalo-ohjauksen lisäksi. Kadut suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä sähköisillä ajoesteillä eli pollareilla. Sulkukohtiin ja suljettaville kaistoille asetetaan myös erillisiä liikenteenohjauslaitteita. Liikenteenohjaajat huolehtivat pollareiden kohdalla hälytysajoneuvojen esteettömän kulun. Sähköisen järjestelmän rakentaminen on vielä kesken ja arvoitu valmistuminen on vuoden loppuun mennessä.

Mallinnuksien perusteella suurten tapahtumien jälkeen kävijöistä suurin osa lähtee keskustan suuntaan Sorinsillan ja Vuolteenkadun yli Sorinkadun ja Kansikadun leveydeltä. Pääsääntöisesti sulut otetaan käyttöön tapahtuman päättyessä.

Laajassa sulussa on neljä varsinaista sulkukohtaa
Suurten tapahtumien aikana moottoriajoneuvoliikenteen sulkukohtia on areenan ympäristössä neljässä eri kohdassa. Sulkukohdat näkyvät oheisessa kartassa.

Areenan länsipuolella suljetaan Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien risteys. Tällöin ajoyhteys Tampereen valtatieltä ja Hatanpään valtatieltä ei ole mahdollista Kalevantielle eikä Sorinkadulle.

Pohjoispuolella suljetaan Suvantokadun ja Rautatienkadun risteys. Suvantokadulta ei pääse kääntymään Kalevantien eikä Vuolteenkadun suuntaan. Rautatieaseman suunnasta tuleva liikenne ohjataan Otavalankadulle.

Areenan itäpuolella Kalevantie suljetaan Kanslerinrinteen risteyksessä. Tampere-talon suunnasta tuleva liikenne ohjataan Kanslerinrinteelle. Ratapihankadun suunnasta tultaessa Kanslerinrinteeltä on vasemmalle areenan suuntaan kääntyminen kielletty.

Sorinkatu suljetaan Tampereen valtatien liittymästä, varsinainen sulkukohta on Kansikujan kohdalla. Asukas- ja huoltoajo ovat sallittuja. Sorinkadulta ja areenan viereisestä pysäköintihallista on ainoa esteetön yhteys areenalle. Invataksit käyttävät asiakkaiden jättöön ja ottoon Sorinkadulla olevaa hissiyhteyttä. Invataksien kulkua saatetaan joutua rajoittamaan alueen rajallisten purku- ja lastaustilojen vuoksi. Sorinkadun käyttöä ja pysäköintiä rajoitetaan myös poliisin toimintaedellytyksien turvaamiseksi.

Sumeliuksenkatu muutetaan yksisuuntaiseksi siten, että ajaminen Kalevantieltä Åkerlundinkadulle on sallittua tai katu suljetaan kokonaan huomioiden kulku kadun kiinteistöihin.

Tuomiokirkonkatu Sorinaukion edessä suljetaan siten, että ainoastaan kiinteistöille ja kiinteistöjen pysäköintipaikoille ajo sallitaan.

Sujuvin kävelyreitti areenaan on Sorinsillan ja Sorinkadun kautta
Pääsisäänkäynti on areenan pohjoisosassa, joten tapahtumapaikalle pääsee helpoiten kävellen Sorinsillan ja Sorinkadun kautta. Sorinsillalla on kaksi kulkureittiä, jotka sijaitsevat Kansikadulla sekä Kannen rakennuksien Opaalin ja Topaasin välissä. Sorinkadulta on yhteys Kansikujalle, jossa on portaat ja esteetön hissiyhteys areenalle.

Polkupyörällä saapuvalle on areenan läheisyyteen valmistunut tai valmistumassa lähes tuhat pyöräpysäköintipaikkaa. Potkulautojen jättämistä kannen alueelle tai sen välittömään läheisyyteen rajoitetaan ja ne ohjataan niille tarkoitetuille pysäköintialueille.

Suurtapahtumien aikana bussit siirtyvät poikkeusreiteille
Areenalla pelattavien liigaotteluiden lipuilla voi joulukuussa matkustaa Nysse-alueen bussiliikenteessä ja ratikalla pelipäivinä joulukuussa. Matkustusoikeus alkaa kolme tuntia ennen pelin alkua ja päättyy viisi tuntia ottelun aloitusajankohdan jälkeen. Kyseessä on tapahtumalippukokeilu, jonka jatkumisesta tiedotetaan loppuvuoden aikana.

Laajan sulun aikaan Vuolteenkadulla olevat pysäkit Sorin aukio C, Sorin aukio D ja Sorin aukio E pysäkit eivät ole käytössä. Koska ajo Vuolteenkadulle on suljettu rautatieaseman suunnasta, niin myös pysäkki Rautatieasema E on tällöin pois käytöstä. Suurten tapahtumien aikaiset linja-autoliikenteen poikkeusreitit sekä korvaavat pysäkit löytyvät osoitteesta Ulkoinen linkkinysse.fi/kansiareena Tampereen julkisen liikenteen aikataulut ja pysäkit löytyvät Nyssen sivuilta.

Ratikkapysäkkejä on areenan läheisyydessä Sorin aukiolla. Areenan infotauluilla on tietoa ratikan aikatauluista ja reiteistä. Aikataulut löytyvät myös Nyssen sivuilta.

Otteluliput käyvät maksuvälineinä myös junaliikenteessä pelipäivinä. Otteluliput ovat voimassa VR:n lähi- ja kaukojunissa koko Nysse-alueella, johon kuuluvat Nokian, Tesoman, Tampereen, Oriveden ja Lempäälän rautatieasemat. VR lisää Nysse-alueen junaliikennevuoroja ensimmäisten pelipäivien aikana 3., 4. ja 8.12. Lisävuoroja tulee Tampere–Toijala-välille sekä Tampere–Nokia välille pelien päättymisen jälkeen.

Tällä hetkellä areenan välittömässä läheisyydessä ei ole linja-autoille eikä takseille erillisiä asiakkaiden jättö- eikä ottopaikkoja. Taksiasemina toimivat pysyvät taksiasemat linja-autoasemalla, rautatieasemalla ja Tampere-talolla.

Linja-autoille on suunniteltu pidempiaikaisia pysäköintipaikkoja Kalevantielle Kalevankankaan hautausmaan kohdalle sekä Salhojankadulle Sorsapuiston kohdalle. Näille paikoille voidaan pysäköidä linja-autot koko tapahtuman ajaksi. Näiden pysäköintipaikkojen toteuttaminen saattaa mennä vuoden 2021 loppuun. Areenan tapahtumajärjestäjä voi erikseen anoa käyttöönsä Ratinan rantatien pysäköintialueita, mutta näistä tehdään aina erillinen päätös. Nyt alue on normaalissa pysäköintikäytössä.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköintiin on varattu 14 paikkaa areenan yhteydessä olevasta pysäköintihallista, josta on hissiyhteys areenalle. Ajo tänne on mahdollista vain Sorinkadun kautta. Tämä tulee huomioida, kun laaja sulku on käynnissä, jolloin Sorinkadulle on ajoyhteys vain Tampereen valtatien suunnasta. Kun halli on täynnä, ajoa muilta kuin hallipaikan lunastaneilta tai muihin kiinteistöihin kulkevilta joudutaan rajoittamaan.

Omalla autolla liikkuvan on hyvä varata aikaa
Areenan ympäristön kadunvarsipysäköintiä joudutaan rajoittamaan erityisesti Sorinkadulla. Lisäksi myös muille kaduille saattaa tulla rajoituksia, mikäli ensimmäiset tapahtumat tulevat osoittamaan tarvetta rajoittaa pysäköintiä.

Areenan läheisyydessä on useita pysäköintihalleja, joihin on mahdollisuus pysäköidä tapahtuman ajaksi. Huomioitavaa on kuitenkin, että erityisesti lähimmät hallit täyttynevät varsin nopeasti. Hallit ovat myös muiden kuin areenalle tulijoiden käytössä, jolloin on syytä varata aikaa pysäköintipaikan etsimiseen.

Tapahtuman päättymisen jälkeen poistuminen pysäköintihalleista aiheuttanee yhdessä laajan sulun kanssa liikenteen hidastumista katuverkossa ja paikoin jonoutumista tai liikenteen pysähtymistä kokonaan. Erityisesti Suvantokadulle, Hatanpään valtatielle, Rautatienkadulle, Hämeenpuistoon ja Ratapihankadulle on odotettavissa ongelmia.

Liikennejärjestelyiden toimivuutta seurataan monella eri tavalla ja tarvittaessa tehdään korjauksia. Jos ajoneuvojen suuri määrä alueella ylittää katujen välityskyvyn esimerkiksi pysäköintihalleista purkautumisen aikana, tähän ongelmaan ei ole nopeaa ratkaisua.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>