Uutiset

Valtatie 3 suunnittelu jatkuu toteuttamalla uusi valtatielinjaus Lempäälän ja Pirkkalan välille

today14.9.2022

Background
share close

Valtatie 3 suunnittelu jatkuu toteuttamalla uusi valtatielinjaus Lempäälän ja Pirkkalan välille, kertoo Pirkanmaan ELY-keskus. Uusien yhteyksien linjauksista ja jatkosuunnittelun käynnistämisestä päätti tiistaina Tampereella kokoontunut hankkeen ohjausryhmä.

Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun ja valtakunnallisen päätieverkon keskeisiä liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Liikenneratkaisu on esitetty Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040. Hankkeen vaihtoehtoja arvioitiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2019–2022.

Suunnittelua on päätetty jatkaa siten, että valtatie 3 viedään uuteen tielinjaukseen Lempäälän ja Pirkkalan välillä noin 10 kilometrin matkalla (niin kutsuttu Puskiaisten oikaisu). Samaan suunnittelukokonaisuuteen kuuluu Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä. Seuraavaksi hankkeessa laaditaan yleissuunnitelma, jossa ratkaisu tarkentuu ja haittojen lieventämiseen panostetaan.

ELY-keskuksen mukaan keskeiset perusteet ratkaisulle olivat seuraavat:

  • Valittu ratkaisu tukee valtakunnallisen päätieverkon kehittämistä ja Pirkanmaan maakuntakaavan toteuttamista.
  • Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen hyväksyt tavoitteet puoltavat selkeästi hankevaihtoehtoa 1.
  • Liikenteellisistä vaikutuksiltaan valittu vaihtoehto osoittautui tehdyssä hankearvioinnissa selvästi parhaaksi etenkin liikenteen sujuvuuden ja kokonaistaloudellisuuden osalta.
  • Valittu ratkaisu on paras vaihtoehto myös elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta sekä seudullisesti että valtakunnallisesti.

Hankkeen suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella. Yleissuunnitelmassa ratkaisuja tarkennetaan jatkosuunnitteluun valitun vaihtoehdon osalta. ELY-keskuksen mukaan erityisesti haitallisten vaikutusten lieventämiseen panostetaan. Keskeistä on viheryhteyksien jatkuvuuden varmistaminen uusien tielinjausten kohdalla sekä meluntorjunta. Tämä vaatii yhteensovittamista maankäytön suunnittelun kanssa. Yleissuunnitelmaan kuuluu myös viestintää ja vuoropuhelutilaisuuksia.

Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2023, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Hankkeen yksityiskohtaisempi suunnittelu tehdään yleissuunnitelmaa seuraavassa tiesuunnitelmavaiheessa.

Kirjoittaja: Kaisu Lämsä

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%