Uutiset

Hämeenlinnan hallinto-oikeus: Kaupunginhallitus ylitti toimivaltansa johtamisselvityshankinnassa

today22.9.2022

Background
share close
Vuoden 2020 loppupuolella ja vuoden 2021 alkupuolella Ylöjärven kunnalliselämää rajusti repinyt selvitys kaupungin johtamisesta palaa uudelleen julkisuuden valokiilaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut lainvastaisina Ylöjärven kaupunginhallituksen päätökset, jotka hallitus nuiji pöytään 16. marraskuuta 2020 ja 7. tammikuuta vuonna 2021. Marraskuinen kaupunginhallituksen ratkaisu liittyi hankintapäätökseen koskien selvitystä kaupungin johtamisesta. Tammikuinen kaupunginhallituksen päätös koski 16.11.2020 hallituksen hankintapäätöksestä jätettyä oikaisuvaatimusta.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut vuonna 2020 ja 2021 istuneen kaupunginhallituksen kaksi päätöstä. Ensimmäinen päätös koski selvitystä kaupungin johtamisesta ja toinen kyseiseen päätökseen liittynyttä ratkaisua oikaisuvaatimuksesta.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut vuonna 2020 ja 2021 istuneen kaupunginhallituksen kaksi päätöstä. Ensimmäinen päätös koski selvitystä kaupungin johtamisesta (16.11.2020) ja toinen kyseiseen päätökseen liittynyttä ratkaisua oikaisuvaatimuksesta (7.1.2021).

 

Ylöjärven kaupungin kunnalliselämässä myrskysi toden teolla vuoden 2020 lokakuusta seuraavan vuoden tammikuun alkupuolelle saakka. Silloin repivä poliittinen riita syntyi Ylöjärven kaupunginhallituksen päätöksestä teettää selvitys kaupungin johtamisesta. Sytykkeinä olivat puolueiden erilaiset näkemykset siitä, miten ja miksi selvitystä ryhdyttiin toteuttamaan.

Runsaan kolmen kuukauden voimakas vellonta johti siihen, että ristiaallokon keskellä ollut silloinen kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto irtisanoutui virastaan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on tullut siihen päätökseen, että 16. marraskuuta vuonna 2020 kaupunginhallituksen päätös oli Ylöjärven kaupungin hallintosäännön vastainen ja siten myös lainvastainen.

Erkkilä valitti hallinto-oikeudelle

Ylöjärveläinen Pertti Erkkilä vei Ylöjärven kaupunginhallituksen johtamisselvitystä koskevat päätökset Hämeenlinnan hallinto-oikeuden puitaviksi.

Ylöjärven kaupunginhallitus päätti vuoden 2020 lokakuun 26. päivänä, että se käynnistää selvityksen, jossa kartoitetaan kaupungin johtamisen toimivuutta mukaan lukien silloiset kaupunginjohtaja, johtoryhmä ja kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus valitsi selvityksen toteuttajaksi työryhmän, jonka puheenjohtajaksi tuli silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus (kok.), ja ryhmään valittiin neljä muuta luottamushenkilöä. Päätöksen mukaan valmisteluryhmä hankki ja valitsi ulkopuolisen selvityksen toteuttajan, joka sittemmin ohjasi ja valvoi selvityksen toteuttamista.

Työryhmään kuuluivat kaupunginhallituksen jäsenet  Katja Luojus (puheenjohtaja), Juho Ojares (jäsen), Mauri Heiska (jäsen), Seppo Peltola (jäsen) sekä kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Merja Lehtonen (vihr.).

Tuolloisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Katja Luojuksen ehdotuksesta kaupunginhallitus valitsi kaupungin johtamiseen liittyneen selvityksen toteuttajaksi valmisteluryhmän esityksen mukaisesti Työterveyslaitoksen.

Lue myös: Kaupunginhallitus tilaa johtamisselvityksen, jolla halutaan vastauksia lukuisiin irtisanoutumisiin – Myös kaupungin työilmapiiri otetaan suurennuslasin alle

Pertti Erkkilä teki Ylöjärven kaupunginhallitukselle päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus hylkäsi.
Erkkilä vaati 16. marraskuuta 2020 ja 7. tammikuuta 2021 tehtyjen kaupunginhallituksen päätösten kumoamista sekä kyseisten päätösten täytäntöönpanon kieltämistä.

– Ylöjärven kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa päättäessään Työterveyslaitokselta tehtävästä hankinnasta. Hankinnan kokonaiskustannusten loppusumma oli 18 227,41 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Ylöjärven hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksella ei ole toimivaltaa tehdä alle 200 000 euroan hankintapäätöstä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus lähetti tarjouspyynnöt selvityksen toteuttamiseksi omasta sähköpostistaan eikä kaupungin kirjaamon kautta. Puheenjohtaja Katja Luojus vastaanotti tarjoukset suoraan omaan sähköpostiinsa ja kävi tarjoajien kanssa puhelinkeskusteluja sekä valmisteli asiaa kaupunginhallitukselle ilman kaupungin viranhaltijoita, vaatimuksessa hallinto-oikeudelle todetaan.

– Ylöjärven kaupungin hallintosäännön 80 pykälän mukaan hankintapäätökset tekevä viranhaltija allekirjoittaa tarjouspyyntöasiakirjat ja hankintasopimuksen. Kaupunginhallituksen päättämissä hankinnoissa tarjouspyyntöasiakirjat ja hankintasopimuksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja, vaatimuksessa esitetään.

– Kaupunginhallituksen perustamalla valmisteluryhmällä, kaupunginhallituksen puheenjohtajalla tai kaupunginhallituksella ei ole hallintosäännön perusteella ollut toimivaltaa allekirjoittaa tarjouspyyntöasiakirjoja tai hankintasopimusta eikä tehdä päätöstä kyseisessä hankinta-asiassa. Kaupunginhallitusta alempi viranomainen ei ole tehnyt johtamisselvitysasiassa hankintapäätöstä, joten kaupunginhallitus ei voi kuntalain 92 pykälän mukaiseen otto-oikeuteen vedoten väittää, että sillä olisi toimivalta asiassa, vaatimuksessa todetaan.

Vaatimuksessa esitetään lisäksi, että menettely kaupunginhallituksessa on ollut 16.11.2020 pykälän 317 kohdalla virheellistä, koska Ylöjärven kaupungin tuolloin voimassa olleen hallintosäännön 85 pykälän mukaan puheenjohtajalla ei ollut oikeutta toimia esittelijänä kaupunginhallituksessa.

Lue myös: Ylöjärven kaupungin johtamisselvitys: ”Kaupungintalon ilmapiiri on muuttunut raskaaksi ja työntekijät kertovat pelolla johtamisesta”

Vaatimuksessa otetaan esille myös kaupunginhallituksen 26.10.2020 pykälässä 285 tekemä päätös, joka koskee kaupunginhallituksen toiminnan selvittämistä. Kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valmisteluryhmä ovat olleet esteellisiä selvittämään, selvityttämään ja ratkaisemaan heitä itseään koskevaa asiaa.

Vaatimuksessa nostetaan esille, että kaupunginhallitus on toiminut asiassa tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaisesti. On epäiltävissä, ettei sen tarkoituksena ole alun perinkään ollut selvittää johtamisen toimivuutta kaupunginhallituksen osalta, vaikka hallitus on näin todennut päätöksessään 26.10.2020.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on nyt hylännyt Ylöjärven kaupunginhallituksen päätökset, jotka se teki 16.11.2020 ja 7.1.2021.

Hallinto-oikeus nostaa pääasiaksi, että toimivallasta hankinta-asiassa on määrätty päätöksentekohetkellä voimassa olleen Ylöjärven kaupungin hallintosäännön 79 pykälässä. Pykälän 1. momentin mukaan kaupunginjohtaja päättää yhteisistä hankinnoista 200 000 euroon saakka. Pykälän 2. momentin mukaan osastopäälliköt päättävät osastonsa toimintaa koskevista hankinnoista 200 euroon saakka. Pykälän 3. momentin mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät toimialallaan yli 200 000 euron hankinnoista.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaupunginhallitus on päättänyt puheena olevan selvityksen hankkimisesta kokouksessaan 16.11.2020. Esitetyn selvityksen mukaan hankitun johtamisselvityksen kustannukset ovat olleet 18 227,41 euroa. Hallintosäännön mukaan alle 200 000 euron hankinnasta päättäminen ei kuitenkaan ole kuulunut kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Hallinto-oikeus muistuttaa, että Ylöjärven kaupunginvaltuusto on hallintosäännön hyväksyessään päättänyt määrätä toimivallan jaosta hallintosäännöstä ilmenevällä tavalla. Kyseiset hallintosäännön määräykset sitovat kunnan viranomaisia, eikä kunnanhallitukselle kuntalain 39 pykälän mukaan kuuluvan yleisen toimivallan nojalla ole mahdollista poiketa hallintosäännön nimenomaisesta määräyksestä. Kaupunginhallitus on siten puheena olevan johtamisselvityksen hankinnasta päättäessään ylittänyt toimivaltansa.

Hallinto-oikeus sanoo, kun kaupunginhallituksen päätökset kumotaan lainvastaisina, niin Pertti Erkkilän muista kuin edellä käsitellystä valitusperusteesta ei ole tarpeen lausua.

Lue myös: Ylöjärven kaupungin johtamisselvitys: Kaupunginjohtaja luki itseänsä koskevan Kuntaliiton esityksen vasta viime torstaina

”Asia otettiin monta kertaa esille”

Vuoden 2020 loppupuolella juristi Katariina Sorvanto kuului Ylöjärven kaupunginvaltuustoon, jonne hänet valittiin kokoomuksen edustajana. Sorvanto sanoo, että hän nosti lukuisia kertoja johtamisselvitykseen liittyneet menettelytavat tikun nokkaan.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa uutena 139 henkilökohtaisella äänellään Ylöjärven kaupunginvaltuustoon noussut Katariina Sorvanto erosi vastalauseena kokemastaan huonosta kohtelusta kokoomuksen valtuustoryhmästä vuoden 2020 joulukuun viimeisinä päivinä. Kokoomuslaisista vuoden 2017 vaaleissa seitsemänneksi eniten ääniä koonnut Sorvanto perusti loppuvaltuustokaudeksi yhden henkilön valtuustoryhmän; Sorvanto ei eronnut puolueesta. Tuolloiset Sorvannon eron syyt juonsivat silloiseen kaupunginhallituksen kokoomuslaiseen puheenjohtajaan Katja Luojukseen, joka Sorvannon mielestä masinoi omiin tarkoitusperiinsä käynnissä ollutta johtamisselvitystä.

Lue myös: Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto eroaa tehtävästään! – ”Kuusi vuotta oli hyvä aika”

Katariina Sorvanto on kirjoittanut päiväkirjaansa jokaisen päivän kulun vuoden 2020 lokakuusta vuoden 2021 tammikuulle saakka, jolloin hänen puolisonsa Jarkko Sorvanto jätti erokirjeensä Ylöjärven kaupunginjohtajan virasta.

– Tiedän, että moni ihminen kertoi Katja Luojukselle ennen 16.11.2020 kaupunginhallituksen kokousta, ettei kaupunginhallituksella ole toimivaltaa tehdä sellaista hankintaa, josta kaupunginhallitus tuon päivän kokouksessaan Luojuksen esittelystä päätti. Koin Luojuksen suhtautumisen näihin viesteihin vähätteleväksi ja jopa vihamieliseksi, Sorvanto kommentoi sähköpostitse Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuoretta ratkaisua.

– Eli Luojukselle kerrottiin ennen 16.11.2020, että tuollainen päätös on hallintosäännön vastainen ja siten myös lainvastainen, Sorvanto kirjoittaa.

Lue myös: Katja Luojus yllättyi kaupunginjohtajan erosta mutta myöntää, että erosta saattaa olla hyötyä – nyt toiveena on työrauha

Poikkeuksellinen tapa herätti huomiota

Vielä vuoden 2020 syksyllä SDP:n kaupunginvaltuuston ryhmän puheenjohtajana toiminut Kaija Järvinen kummasteli Ylöjärven Uutisissa tuoreeltaan johtamisselvityksen teettämiseen liittyneitä yksityiskohtia. Silloin Järvinen jätti paikkansa valtuustoryhmänsä johdossa. Järvisen ratkaisussa kaiken alkusyynä oli kaupunginhallituksen silloinen poikkeuksellinen toiminta kaupungin johtamisselvityksen kiirehtimisessä ja ratkaisuissa.

Pitkän ja monipuolisen työuran Ylöjärven kaupungin palveluksessa tehnyt Järvinen piti kaksi vuotta sitten kunnia-asianaan, että hyvästä hallintotavasta ja läpinäkyvyydestä pidetään tinkimättä kiinni kaikissa oloissa.

Järvinen totesi silloin Ylöjärven Uutisille, että ”näin ei ole ollut, kun on ajettu eteenpäin kiireellä ja täysin oudoilla keinoilla kaupunginhallituksen päättämää johtamisselvitystä. Siinä ei ole esimerkiksi asianmukaista virkamiesvalmistelua. Työterveyslaitos valittiin selvityksen tekijäksi epäselvin keinoin. Kiire on ollut kova. Ohjakset ovat olleet joidenkin harvojen luottamushenkilöiden käsissä.”

Järvinen piti tuolloin itsestään selvänä, että johtamisselvitys oli niin ison luokan asia, että siitä olisi pitänyt päättää kaupunginvaltuustossa asiallisen valmistelun jälkeen.

Lue myös:  Uusi käänne: Johtamisselvityksen vaiheiden lainmukaisuus ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimet oikeuskanslerinviraston tutkittaviksi

”Oikaisuvaatimuksille naureskeltiin vähättelevästi”

Perussuomalaisten tuolloinen kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu Mauri Heiska muistaa, miten hän ja muutamien muiden valtuustoryhmien edustajat peräsivät syitä tulipalokiireeseen johtamisselvityksen eteenpäin viemisessä sekä pisteliäisiin kommentteihin koskien asian tiimoilta tehtyjä oikaisuvaatimuksia.

– Muistan, kun kysyin kaupunginhallituksessa, kuka viulut maksaa, jos oikaisuvaatimukset tai hallinto-oikeudelle tehdyt valitukset menisivät läpi. Kysymykset kaikuivat tyhjille korville, Heiska sanoo.

Tällä hetkellä Mauri Heiska on kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu.

Katja Luojuksen kommenttia odotetaan

Kysyimme sähköpostitse kommenttia myös Katja Luojukselta, joka tuolloin toimi kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on kaupunginvaltuutettu.

Katja Luojus viesttti torstaina illansuussa, ettei hän voi ottaa vielä kantaa hallinto-oikeuden päätökseen, sillä hän ei ole ennättänyt perehtyä päätöksen sisältöön.

– Katsotaan, miten prosessi etenee, ja palataan tähän myöhemmin.

Lue myös: Kaupungin johtamisselvitys on valmistunut: Johtamista muutettava, tiedotus paremmaksi, epäasiallisen kohtelun loputtava

Kirjoittaja: Matti Pulkkinen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%