Uutiset

Johtamisselvitys – sähköpostit paljastavat, että hankinnan lainmukaisuudesta keskusteltiin

today5.10.2022

Background
share close
- Voisitko Antti tarkistaa, että kaikki muotoseikat täyttyvät ja hallintosääntö toteutuu?, Katja Luojus kysyy 12.11.2020 lähettämässään sähköpostissa Ylöjärven kaupungin hallintopäällikkö Antti Pieviläiseltä. Pieviläinen vastaa Luojukselle 13.11.2020 sähköpostissaan muun muassa näin "Valmisteluryhmä on luonteeltaan ikään kuin valmistelun apuna ja tukena toimiva ryhmä, jolla ei kuitenkaan ole eikä voikaan olla varsinaista toimivaltaa."
Johtamisselvityksen hankinnasta käytiin vilkasta sähköpostikeskustelua.
Sähköpostiviestit paljastavat, että Ylöjärven kaupungin organisaatiossa keskusteltiin johtamisselvityksen  lainmukaisuudesta jo ennen vuoden 2020 marraskuun puolta väliä. Kuntaliiton lakiyksikön mukaan kunta joutuu luonnollisesti tekemään uuden ratkaisun hallinto-oikeuden kumoamasta päätöksestä

Silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus (kok.) on lähettänyt työpaikkansa eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sähköpostin kautta viestiä silloiselle kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannolle sekä hallintopäällikkö Antti Pieviläiselle. Viestin otsikkona on Tiedoksi ja toimenpiteitä varten / Selvitys johtamisesta -hankinta. Luojus muun muassa kysyy: ”Voisitko Antti tarkistaa, että kaikki muotoseikat täyttyvät ja hallintosääntö toteutuu?”.

Ylöjärven nykyiset päätöksentekijät, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenet, keskustelevat poikkeuksellisin ärhäköin sanakääntein Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisusta koskien vuonna 2020 tehtyä johtamisselvityshankintaa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Ylöjärven kaupunginhallituksen lausuntoa koskevan väitteen, kumosi kaupunginhallituksen päätökset 16.11.2020 (ratkaisu liittyi hankintapäätökseen koskien selvitystä kaupungin johtamisesta) ja 7.1.2021 (päätös koski oikaisuvaatimusta 16.11.2020 hallituksen hankintapäätöksestä) sekä hylkäsi esitetyn oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi, että lausunnon antaminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta on asian tultua ratkaistuksi rauennut.

Nyt joukko nykyisiä kaupungin luottamushenkilöitä on näreissään siitä, että heidän mielestään osa kaupunginhallituksen jäsenistä ja kaupunginvaltuutetuista halveksii ja vähättelee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisuja.

Tämän viikon maanantaina koolla ollut kaupunginhallitus käsitteli pitkän aikaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä. Kaupunginjohtaja Pauli Piiparisen pohjaesityksenä oli, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös merkitään tiedoksi. Lisäksi Ylöjärvi haluaa saada asiaa varten valitusluvan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa Ylöjärven kaupunki vaatii Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista.

Kaupunginhallitus päätyi äänestämään asian lähettämisestä seuraavaan oikeusasteeseen eli korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Esitystä puolsivat Jussi-Pekka Ahonen (sd.), Peer Haataja (kok.), Jaana Heikkilä (sd.), Jenni Kiiskinen (vihr.), Mika Kotiranta (kok.), Katja Luojus (kok.), Pekka Sivonen (kesk.) ja Päivi Stenman (sd.). Tämä kanta voitti.

Perussuomalaisten Mauri Heiska, Inga-Mari Lehti ja Hannu Ruuska vastustivat Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen viemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. He jättivät asiasta eriävät mielipiteensä.

Sähköpostit kertovat asian kulusta loppuvuonna 2020

Ylöjärvellä on taitettu viime päivinä peistä siitä, tiesikö johtamisselvitystä vuoden 2020 loppupuolella ajanut Katja Luojus ratkaisujensa lainmukaisuudesta.

Asiasta on käyty sähköpostikeskustelua 12. ja 13. marraskuuta vuonna 2020. Sähköpostikeskustelussa nousee selvästi esille, ettei silloin nimetyllä työryhmällä ollut toimivaltaa.

Katja Luojus on lähettänyt sähköpostin 12.11.2020 Antti Pieviläiselle, Jarkko Sorvannolle, Merja Lehtoselle, Juho Ojarekselle, Mauri Heiskalle, Seppo Peltolalle sekä itselleen ylojarvi.fi-osoitteeseen.

”Hei, valmistelutyöryhmä on tänään yksimielisesti valinnut selvittäjän. Ohessa yhteenveto tarjouksista ja päätösesityksemme pohjaa. Voisitko Antti tarkistaa, että kaikki muotoseikat täyttyvät ja hallintosääntö toteutuu? Asia tulee varmaan viedä kh:lle tiedoksi maanantaina, eikö vaan?”, Luojus kirjoitti.

”Tarvitsetko valitun tuottajan tarjouspyynnön vai pitääkö kaikki toimittaa kirjaamoon, jotta dokumentit tulee arkistoitua oikealla tavalla?”, Luojus kysyi.

”Onko jotakin muuta huomioitavaa?”, Luojus kysyi.

Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen vastasi Katja Luojukselle. Pieviläisen vastauksen saivat myös silloiset kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto.

”Kiitos viestistä, olemme käyneet kokonaisuutta ja tämän hetken tilannetta läpi. Valmistelutyöryhmä on luonteeltaan ikään kuin valmistelun apuna ja tukena toimiva työryhmä, jolla ei kuitenkaan ole eikä voikaan olla varsinaista toimivaltaa. Työryhmä itsessään on ok, mutta esimerkiksi hankintojen osalta tulee toimia lainsäädännön, hallintosäännön ja hankintaohjeiden mukaisesti eli tarjouspyynnön lähettää viranhaltija osana asian valmistelua. Tarjouspyyntömenettelyssä jo tapahtuneen virheen vuoksi tulisi toimia siten, että tarjouspyyntövaihe toteutetaan uudelleen ja tarjouspyynnöt pyydetään hallintosäännön määräysten mukaisesti, jotta asia saadaan korjattua”, Pieviläinen selvittää.

Pieviläinen jatkaa, että ”Harmillista, että näin on päässyt käymään, mutta asia pystytään onneksi vielä korjaamaan. Suositeltavaa olisi, että asian valmistelussa ja valmistelutyöryhmässä olisi normaalin menettelyn mukaisesti asianmukainen viranhaltijaedustus ja -mukanaolo.”

Pieviläinen jatkaa: ”Aikataulusta: selvityksen laajuuden ja ennakoidun arvon nyt täsmennyttyä voidaan todeta, että hankinnasta tulee tehdä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös. Ko. hallintopäätös (eli hankintasopimuksen allekirjoittaminen ja selvityksen käynnistys ja toteutus) voidaan panna täytäntöön lainvoimaisena, joten päätöksen tekemisestä menee 7+14 päivää päätöksen lainvoimaiseksi tulemiseen edellyttäen, ettei tehdystä päätöksestä tehdä oikaisuvaatimusta/hankintaoikaisua ja mahdollisesti edelleen kunnallisvalitusta hallinto-oikeuteen. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että nopeimmalla mahdollisellakin aikataululla selvityksen käynnistyminen menee joulukuulle, mikäli tehty päätös tulee lainvoimaiseksi.”

Pieviläinen antaa ohjeita myös asiakirjojen suhteen. ”Asiakirjoista: kaikki tarjoukset tarvitaan ja samoin valmistelutyöryhmän kokousmuistiot yms. prosessissa syntyvät asiakirjat.”

Pieviläinen kysyy lisävalaistusta. ”Tarjouspyyntövaiheen mahdollisesta korjaamisesta huolimatta tiedustelisin, että käykö jostain (esim. työryhmän kokousmuistiosta) ilmi, että mitkä ovat ne perusteet, joilla valittavaksi esitettävään tarjoajaan on päädytty? Tarjouspyynnössä on kuvattu tulevalta selvitykseltä edellytettyjä näkökulmia, mutta oliko siinä varsinaisia valintaperusteita, joilla selvityksen toteuttaja tultaisiin valitsemaan? Tarjouspyyntövaihe uusittaessa on tähän suositeltavaa kiinnittää huomiota siten, että tarjoajien tiedossa olisi tuleva valintaperuste / valintaperusteet ja että valintapäätöksessä valittavan tarjoajan valinta pystytään siten objektiivisesti perustelemaan. Harkittavaksi voisi varmaankin tulla esim. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n hankinta-asiantuntijoiden konsultointi laadintavaiheessa.”

Pieviläinen päättää vastauksensa yhteenvetoon. ”Summa summarum edellä mainitut seikat huomioiden aikalisä asiassa on välttämätön.”

”Kunta joutuu tekemään uuden ratkaisun”

Kuntaliiton lakiyksiköstä todetaan, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä koskeva asia on varsin erikoinen, ettei sellaiseen muisteta törmätyn.

Lakiyksiköstä todetaan, että kunta joutuu luonnollisesti tekemään uuden ratkaisun hallinto-oikeuden kumoamasta päätöksestä.

– Virhe  on tapahtunut.

– Tässä kyseisessä tapauksessa ei tehtyä saa tekemättömäksi. Asia on kyllä mielenkiintoinen yleiselläkin tasolla.

MATTI PULKKINEN

Kirjoittaja: Matti Pulkkinen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%