Pirkanmaa

Kansanedustajat haluavat turvata monipuoliset edellytykset yritystoiminnalle ja koulutustarjonnalle

today19.9.2023

Background
share close
Myös pirkanmaalaiset kansanedustajat saavat maakuntalaisilta paljon viestejä Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnasta, suunnitelmista ja ratkaisuista. Kansanedustajat tekevät asioita, joihin heillä on mahdollisuus kansanedustajana. Hyvinvointialueiden asioista päättävät aluevaltuustot. Lait ovat eduskunnan kauraa. (Kuva: MattiPulkkinen)
Myös pirkanmaalaiset kansanedustajat saavat maakuntalaisilta paljon viestejä Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnasta, suunnitelmista ja ratkaisuista. Kansanedustajat tekevät asioita, joihin heillä on mahdollisuus kansanedustajana. Hyvinvointialueiden asioista päättävät aluevaltuustot. Lait ovat eduskunnan kauraa. (Kuva: MattiPulkkinen)

Pirkanmaalaiset kansanedustajat sanovat paiskivansa töitä valtion talouden tervehdyttämiseksi. He tietävät, että euro on hyvä konsultti. Parlamentaarikot haluavat, että Pirkanmaan kasvu pysyy vakaana ja vahvana. Monet pirkanmaalaiset asiat vaikuttavat koko maahan, kuten raideliikenteeseen ja tiestöön tehtävät investoinnit.

Kansanedustaja Aleksi Jäntti (kok) kiteyttää, että keskeistä hallitusohjelmassa on sen suuri linja.

– Tämä tarkoittaa, että tehdään toimenpiteitä ja uudistuksia, joilla edistetään työllisyyttä, houkutellaan kestäviä investointeja ja korjataan julkisen talouden tilaa. Samalla on rakennettu neljän miljardin euron investointiohjelma tukemaan tavoitteiden toteutumista.

Kotimaakunnan vinkkelistä Jäntti pitää Pirkanmaan kannalta tärkeinä vetovoiman ja kasvun kannalta keskeisiä investointeja, joissa valtion rooli on keskeinen. Näitä ovat Tampereen henkilöratapiha, VT9:n perusparannus Alasjärveltä Jyväskylän suuntaan sekä pääradan kunnostus.

Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtajana Jäntillä on ollut keskeinen rooli Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentamisessa. Jäntti kertoi viime viikolla, ettei hän hae jatkokautta piiripomona.

– Tuen mahdollisuuksieni mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoa ja päätöksentekoa välttämättömien uudistusten toteuttamiseksi parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan niin, että keskeiset palvelut eivät vaarannu, ja että asiakkailla olisi paras mahdollinen hoito ja apu oikea-aikaisesti.

”Talous on saatava raiteilleen”

Myös Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio teroittaa, että Suomen talous on saatava vihdoin oikeille raiteilleen. Hän toteaa, että jo pelkkä korkojen nousu rajoittaa merkittävästi päättäjien taloudellista liikkumavaraa.

– Velkaantumisen taittamiseen kulunee kuitenkin enemmän kuin yksi vaalikausi.

Savion mukaan työllisyys ja yrittäminen ovat avainasemassa talouden kuntoon saamisen kannalta.

– Eduskunnan ja hallituksen on kohennettava niiden edellytyksiä. Yleisesti on kohdennettava veroeurot kansalaisten arjen kannalta välttämättömimpiin kohteisiin, ja vastaavasti on tarkasteltava vähemmän tärkeitä menoja kriittisesti. Myös suomalaisten turvallisuudesta on pidettävä hyvää huolta.

Savio huomauttaa, että eduskunnan päätökset heijastuvat laajasti moneen asiaan, vaikka se ei päättäisikään niistä suoraan.

– Tiestön ja rataverkon kunto ovat arkisten asioiden sujumisen kannalta tärkeitä kaikille pirkanmaalaisille. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava kunnossa.

– Pirkanmaalla on oltava jatkossakin hyvät edellytykset monipuoliselle elinkeino- ja yritystoiminnalle sekä laaja koulutustarjonta kaikilla tasoilla. On myönteistä, että hallitusohjelmassa luvataan satsata suurten kaupunkiseutujen, siis myös Tampereen ja sen lähikuntien, strategiseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Hyvinvointialueiden toiminta pohdituttaa Saviota. Hän miettii, että sote-palveluiden kehittäminen on vaikeaa kustannusten jatkuvasti kasvaessa. Savio säilyttäisi tärkeimmät peruspalvelut lähellä asukkaita. Hän muistuttaa, että hallitus on luvannut parantaa pikaisesti mielenterveyspalveluiden saatavuutta muun muassa matalan kynnyksen palveluita lisäämällä.

– Tämä on hyvin tärkeää varsinkin Pirkanmaalla, jossa mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot. Lisäksi on vahvistettava omaishoitajien asemaa helpottamalla heidän jaksamistaan raskaassa arjessa.

Kansanedustaja Veijo Niemi (ps.) nostaa ykköstehtäviksi sote-uudistuksen, Naton ja valtion velan pienentämisen.

Kotivaalipiiristään Niemi edistää Pirkanmaan hyvinvointialueen sekä tie- ja ratahankkeiden rahoitusta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tulevaisuus herättää asukkaissa huolta.

– Pyrin siihen, että ihmisten palvelut säilyisivät mahdollisimman hyvinä.

”Riittävistä valtionosuuksista on huolehdittava”

Kristillisdemokraattien Sari Tanus painottaa, että valtion ja hyvinvointialueiden on yhdessä löydettävä riittävä rahoituspohja, ratkaisu henkilöstövajeeseen ja saada kansalaisten tarpeita vastaavat terveyspalvelut toimiviksi. Hänen mielestään erityisesti ikäihmisten riittävien palveluiden turvaamisella on kiire.

– Liikkumattomuus, ylipaino ja yksinäisyys, mielenterveyden ja alhaisen syntyvyyden haasteet on saatava ratkaistua.

Tanus näkee, että valtion osuuksien riittävän tason turvaaminen on Pirkanmaan kannalta ensisijaisen tärkeää niin sote-, liikenne-, koulutus-, innovaatio-, rakennus- kuin kulttuurihankkeissa. Muun muassa Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin peruskorjaukset ovat välttämättömiä, ja niiden aloitukseen tarvitaan myös valtiolta rahaa.

Tanus sanoo, että pitkän linjan terveydenhuollon ammattilaisena ja kansanedustajana hän haluaa edesauttaa parhaiden, asiakaslähtöisten ja tehokkaiden toimintatapojen hyödyntämistä.

– Tarvittavien palveluiden turvaamiseksi riittävästä rahoitustasosta on huolehdittava. Kansanedustajana voin vaikuttaa myös siihen velvoittavaan lainsäädäntöön.

”Heikennykset kohdistuvat vähäosaisiin”

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen listaa tärkeimmiksi asioiksi talouden, työllisyyden ja palvelut.

– Mielestäni kertoo hallituksen arvovalinnasta, että taloutta tasapainotetaan niin, että valtiovarainministeri Riikka Purran verotus kevenee tuhansilla euroilla vuodessa, kun samaan aikaan kaikista pienituloisimmilta leikataan. Siis heiltä, jotka kamppailevat jo nyt kohoavien hintojen keskellä ruoasta ja lääkkeistä. Samaan aikaan velkaantuminen jatkuu, sillä Purran talousarvioesityksessä otetaan huimat kymmenen miljardia euroa uutta velkaa ensi vuonna.

Nurminen sanoo, että työelämän pelisääntöihin kohdistetaan isoja pakkolakeja.

– Irtisanomista helpotetaan huomattavasti. Lisäksi ensimmäisen sairausloman palkattomuus ja ansiosidonnaisuuden heikennys. Sovitellun ja asumistuen kanssa taisteleville työntekijöille jää vain toimeentulotuen luukku, kun suojaosat poistetaan.

Nurminen toteaa, että palveluihin kohdistetaan heikennyksiä. Hallitus aloittaa heikennyksen vammaispalvelulakiin, hoitotakuuseen ja vanhuspalveluiden henkilöstömitoitukseen. Hyvinvointialuilta leikataan 1 400 miljoonaa euroa. Näillä on suora vaikutus palveluihin.

Nurminen harmittelee, ettei Pirkanmaa saanut oikein mitään isoja investointirahoja väylähankkeisiin. Sen sijaan Turun tunnin juna sai ison rahallisen potin, Tampereen päärata vain roposia.

– Pitkään vaatimamme ysitie loistaa poissaolollaan. Nyt pitää hallituksessa Pirkanmaan edunvalvojien olla tarkkana ja vaatia alueellemme infrahankkeisiin rahaa. Ne vauhdittavat ja parantavat yritysten sijoittumista ja saavutettavuutta alueellemme.

Nurminen aikoo vastustaa hallituksen heikennyksiä sote-uudistuksen sisältölakeihin, kuten hoitotakuuseen, vammaispalvelulakiin ja vanhuspalveluiden henkilöstömitoitukseen.

– Tarvitsemme lailla vahvempaa selkänojaa, jotta palvelut paranisivat ja perusterveydenhuoltoa vahvistettaisiin.

Nurminen herättelee, että Kokoomus johtaa niin maan hallitusta kuin myös Pirkanmaan hyvinvointialuetta.

– Meidän pitää haastaa leikkauspolitiikka. Meidän piti vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja saada siten säästöjä kokonaisuudesta. Nyt on lähdetty liian ankarasti saneeraus edellä, emmekä tiedä sen kokonaisvaikutuksia tarkasti.

Nurminen muistuttaa, että hallitus aikoo leikata 1,4 miljardia euroa hyvinvointialuilta.

– Tämä tulee toteutuessaan tarkoittamaan entisestään palveluista karsimista. Leikkausta on haastettava, koska meillä ei ole varaa yhtään heikentää palveluita. Päinvastoin meidän pitää parantaa niitä.

”Puolueiden välit on saatava normaaleiksi”

– Mielestäni kolme tärkeintä asiaa tälle kaudelle ovat velkaantumisen taittaminen, ihmisten peruspalveluista huolehtiminen ja peruskoulun pelastaminen. Peruskouluissa tarvitaan työrauha opettamiselle ja oppimiselle, Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska listaa.

– Olen huolissani seurannut hallituksen hapuilevaa alkutaivalta, joka on viivästyttänyt työn aloittamista. Budjettiriihi venyy, ja puolueiden sisäiset erimielisyydet haittaavat arjen asioiden hoitamista.

Ovaska napauttaa, että tiestön kunto on Pirkanmaalla heikko.

– Tarvitsemme valtion budjetista satsauksia erityisesti ysi- ja kolmostien kuntoon laittamiseksi. Samalla toivon, että hallitus mahdollistaisi Tampereen henkilöratapihan eli rautatieaseman ympäristön kehittämisen.

Ovaska huomauttaa, että soten rahoitustaso päätetään eduskunnassa.

– Nyt hallitus meinaa leikata sotesta, mikä on huolestuttavaa, koska palvelut tulevat silloin karkaamaan kauas kotipaikkakunnilta. Toivon, että tämä esitys ei toteudu. Väestö ikääntyy, ja palvelujen tarve kasvaa. Keskusta edellyttää enemmän inhimillisyyttä päätöksiin.

Ovaskalle pirkanmaalaisten huolet ja murheet sote-palveluiden kohtaloista ovat tuttuja.

– Puolustan lähipalveluita ja teen töitä niiden rahoituksen turvaamisen puolesta.

Ovaska kertoo, että hallitus on kauniista puheista huolimatta leikkaamassa todellisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta.

– Tämä vaarantaa lähipalvelut. Eivätkö kansalaiset ole enää jatkossa yhdenvertaisia asuinpaikastaan ja varallisuudestaan riippumatta?

Ovaskan mielestä Pirkanmaalla on huolehdittava siitä, että myös pienillä paikkakunnilla palvelut säilyvät.

– Nyt vaikuttaa siltä, että Pirhan johtoajatuksena on sammuttaa valot pienistä pitäjistä.

– Nuoriso on innokasta osoittamaan mieltä. Ehkä myös vanhempi väki olisi saatava turuille ja toreille osoittamaan mieltä, jotta hyvinvointialueella ymmärrettäisiin, miten vakavasta asiasta on kyse.

MATTI PULKKINEN

Kirjoittaja: Matti Pulkkinen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%