Pirkanmaa

Maakuntahallitus hyödyntää pirkanmaalaisten nuorten asiantuntemusta

today10.12.2019

Background
share close
- Uskon nuoriin! Heillä on paljon annettavaa myös maakunnalliseen päätöksentekoon. Odotan innolla nuorten näkemyksiä muun muassa ilmastoasioihin, maakunnan tulevaisuuden linjauksiin, opiskeluolojen kehittämiseen sekä liikennejärjestelyihin, kehityspäällikkö Marko Koskinen luettelee. (Kuva: Matti Pulkkinen)
– Uskon nuoriin! Heillä on paljon annettavaa myös maakunnalliseen päätöksentekoon. Odotan innolla nuorten näkemyksiä muun muassa ilmastoasioihin, maakunnan tulevaisuuden linjauksiin, opiskeluolojen kehittämiseen sekä liikennejärjestelyihin, kehityspäällikkö Marko Koskinen luettelee. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Nuoret pääsevät aidosti ääneen Pirkanmaan maakunnan asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kehityspäällikkö Marko Koskinen sanoo maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston, Pirkanmaan koulutusryhmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen (sote) tarjoavan pirkanmaalaisnuorille otolliset foorumit mielipiteidensä ja asiantuntemuksensa esille tuomiseen. Hänen mukaansa jo lähitulevaisuudessa nuoria kuullaan liikennejärjestelmätyössä sekä maakunnallisten ohjelmien valmistelussa.

Pirkanmaan liiton kehityspäällikkö Marko Koskinen odottaa paljon maakunnan nuorilta, jotka alkavat osallistua maakuntaliiton asioiden valmisteluun sekä päätöksentekoon.

– Nuorten asiantuntemuksen kuuleminen ja huomioonottaminen on tärkeää, koska nuorekas Pirkanmaa on menestyvä eurooppalainen tietomaakunta, jonka kilpailukyvyn perustana ovat osaaminen ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa, tieteessä sekä teknologiassa.

– Pirkanmaan on perinteisesti ollut vahvaa kasvualuetta, jossa jo nyt asuu runsaat 517 000 ihmistä. Olemme yksi kolmesta maakunnasta, joiden asukasluvun ja työpaikkamäärän arvioidaan kasvavan pitkälle tulevaisuudessa.

Koskisen mukaan nuorten kuulemisella on vaikutuksensa myös työvoiman kysynnän ja tarjonnan nykyistä parempaan kohtaantoon, työvoiman tarjonnan lisäämiseen sekä osaamisen kehittämiseen.

– Maakunnallamme on hyvin myönteiset tulevaisuuden näkymät. Positiivisia signaaleja on useita, kuten teollisuustuotanto, viennin arvo, vienti-intensiivisyys, kasvuyritysten määrä ja digitalisaation avainalojen suotuisa kehittyminen.

Koskinen teroittaa nuorekkaan sekä kasvu- ja kehitysjanoisen maakunnan tarvitsevan nuorten ajatuksia ja tietotaitoa. Nuorten osallistuminen on omiaan lisäämään ja vahvistamaan tulevaisuusnäkökulmaamme. Merkityksellistä on sekin, että nuoret keräävät itselleen mielekästä ja hyödyllistä maakuntatason vaikuttamiskokemuksia.

– Pirkanmaan liitto valjastaa nuoret ensivaiheessa maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston, Pirkanmaan koulutusryhmän sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen valmisteluun. Jo lähitulevaisuudessa nuoret otetaan mukaan liikennejärjestelmätyöryhmään sekä eri maakunnallisten ohjelmien valmisteluun.

”Nuoriso on aina erinomaista”

Marko Koskinen on sataprosenttisesti vakuuttunut siitä, että nuoret ovat halukkaita toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa. Hänen mukaansa nuorilla on myös arvokasta sanottavaa ja annettavaa.

– Nuoriso on erinomaista. Nuoret ovat tiukasti ajassa, hän kehuu.

– Huomionarvoista on, että nimenomaan nuoret ovat olleet aloitteellisia ja aktiivisia vaikuttamismahdollisuuksiensa laajentamisen suhteen. Käytännössä jokaisessa Pirkanmaan kunnassa on nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttamiskanava. Nyt sellainen halutaan vakiinnuttaa maakuntatasolle. Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanke on tehnyt tuloksellista työtä. Nyt koemme tärkeimmäksi, että nuoret osallistetaan tavalla tai toisella. Määräävänä kriteerinä eivät ole rakenteet.

– Kuntatasolla on omat asiansa ja haasteensa. Maakuntatasolla teemat ovat samoja, mutta kokoluokat isompia.

Koskisen mielestä nuorten ajatukset ja mielipiteet ovat erityisen tärkeitä kunkin ajan ilmiöiden ja trendien työstämisessä. Hän ottaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, jossa nimenomaan nuoret ovat tehneet merkittäviä keskustelujen päänavauksia sekä syvälle luotaavia pohdintoja.

– Nuoret osoittavat teoillaan olevansa ajatustensa takana. He ovat valmiita esimerkiksi uudistamaan liikkumisen kulttuuria nykyistä ympäristöystävällisemmäksi. Joukkoliikennevälineillä onkin valoisa tulevaisuus.

Koskinen korostaa nuorilla olevan avainaseman digitalisaation ja tekoälyn nykyistä monipuolisemmassa käyttöönotossa.

– Digitalisaatio ravaa eteenpäin. Sitä hyödynnetään entistä vahvemmin kaikilla elämän osa-alueilla. Tekoäly ei ole kummajainen, vaan se on luonteva osa kaikkea tekemistä. Näiden maailmojen suhteen nuoret ovat omalla planeetallaan.

– Nuorilla on paljon annettavaa ilmastokysymysten lisäksi tulevaisuushankkeisiin ja -pohdiskeluihin. Koulu- ja opetustyö seuraavat tarkasti aikaa; nuorilla on parhaat tuntosarvet arkeen.

”Tarvitsemme päättäjiä ja virkamiehiä”

– Yhteiskuntamme tarvitsee jatkossakin lahjakkaita luottamushenkilöitä ja virkamiehiä kuntiin, maakuntiin ja valtion eri tehtäviin, Marko Koskinen painottaa.

Koskisen mukaan nuorten aktivoiminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisten asioiden hoitajiksi takaa heidän kiinnostumisensa luottamushenkilönä ja virkamiehenä toimimisesta.

– Se, miten nuoret ravistelevat totuttuja rakenteita, on erittäin tervetullutta.

– Arvostamalla nuoria takaamme yhteiskuntamme tasapainoisen toiminnan jatkossakin. Emme pärjää ilman nuoria, ja kaikkien ikäryhmien ihmisiä tarvitaan.

Vuonna 1970 syntynyt Koskinen muistelee omaa peruskouluaikaansa, jolloin yläasteilla alettiin perustaa oppilaskuntia. Kihniöstä maailmalle ponnistanut Koskinen arvostaa suuresti oppilaskunnan puheenjohtajuutensa kerryttämää osaamista.

– Silloin opimme vaikuttamiskeinoja. Saimmekin kouluyhteisössämme monia asioita eteenpäin. Oivalsimme, että pystymme vaikuttamaan meitä koskeviin asioihin. Asiat olivat pieniä mutta koulu- ja opiskelijayhteisössä merkityksellisiä.

Koskinen kannustaa yhä kaikkia ulospäin suuntautuvia, kansallisista ja kansainvälisistä asioista kiinnostuneita poikia ja tyttöjä tarttumaan toimeen.

– Sillä, että nuori saa kannatusta esimerkiksi paikallisessa nuorisovaltuustovaalissa, on merkitystä hänen yhteiskunnallisen vaikuttamisensa heräämiselle.

”Nuoret miehet, aktivoitukaa!”

Marko Koskisen mukaan aikuisilla on vastuunsa siitä, että lapset ja nuoret kokevat yhteiskunnassa aitoa ja arvostavaa osallisuutta.

– Lasten ja nuorten tyrmääminen on pahasta, sellaista ei saa tapahtua. Nuorille on puhuttava kannustavasti vaikuttamisesta ja demokratian toteuttamisen eri väylistä.

Koskisen mukaan valtakunnallinen trendi naisten voimakkaasta esiinmarssista konkretisoituu myös nuorten halussa vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

– Miten onnistumme aktivoimaan nuoret miehet? Tämä on tärkeä asia, jotta erilaiset näkökulmat tulisivat mahdollisimman kattavasti esille.

– Minusta on tärkeää, että niin lapset kuin nuoret saisivat tuntea, että jokaiselle on oma paikkansa, roolinsa ja tehtävänsä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikkien ei tarvitse edetä samoja kehityspolkuja ja -teitä.

Koskinen painottaa, että nuorille on avattava demokratian syvin olemus.

– Suomen koko historia osoittaa demokraattisen asioiden hoitamisen vahvuuden. Demokratia vaatii tekijänsä. Tarvitsemme fiksuja nuoria järjestöihmisiksi, päättäjiksi, poliitikoiksi, yrittäjiksi, työntekijöiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

MATTI PULKKINEN

Kirjoittaja: Matti Pulkkinen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%