Aluevaalit 2022

Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahden terveiset puolueille ja tuleville aluevaltuutetuille: ”Tarvitaan konkreettisia tekoja sote-alan osaajien riittävyyden hyväksi”

today20.12.2021

Background
share close
Saskyn kuntayhtymäjohtajalla Antti Lahdella on selkeät terveiset Pirkanmaan hyvinvointialueen tuleville aluevaltuutetuille. - Teidän on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueella on riittävästi koulutettuja sote-alan osaajia eli työntekijöitä. (Kuva: Matti Pulkkinen)
Saskyn kuntayhtymäjohtajalla Antti Lahdella on selkeät terveiset Pirkanmaan hyvinvointialueen tuleville aluevaltuutetuille. – Teidän on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueella on riittävästi koulutettuja sote-alan osaajia eli työntekijöitä. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Sasky on perinteikäs ja vahva sote-alan ammattilaisten kouluttaja Pirkanmaalla. Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti sanoo, että kaikilla puolueilla ja ensi tammikuussa valittavalla Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustolla on tärkeä rooli sote-alan riittävän suuren osaajajoukon riittävyyden turvaamisessa. Lahden mukaan Sasky on jo ottanut yhteiskunnallisesti merkittävän haasteen tosissaan.  

Saskyn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti huomauttaa, että ensi vuonna hoitajamitoituksen noustessa 0,6:een, kuntien ja yksityisten palveluntuottajien on luotava hoitajille kannustava työilmapiiri sekä hyvät olosuhteet tehdä työtä.

– Hoitajille on mahdollistettava vahvalla ja kehittävällä yhteistyöllä mahdollisuudet osallistua jatkuvan oppimisen kautta erilaisiin heidän ammattejaan tukeviin täydennyskoulutuskokonaisuuksiin, Lahti konkretisoi.

Lahden mielestä hyvinvointialueen on rakennettava toimivat koulutuspolut jo ammatissa toimiville sote-alan ammattilaisille. Koulutuspolut johtavat aktiiviseen ja moderniin täydennyskoulutukseen.

– Työnantajilla ja koulutuksen järjestäjillä on suorastaan vastuu voimistaa sote-sektorin vetovoimaisuutta opiskelijoiden ja alaansa miettivien keskuudessa. Tavoitteessa onnistutaan eri tahojen tiiviillä yhteistyöllä, Lahti uskoo.

Lahden mukaan hoivahenkilöstön osalta osaamisalojen tarjontaa olisi muutettava sote-palvelutuotannon palvelulinjojen mukaisiksi. Linjoja ovat avopalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja ikäihmisten ja vammaisten palvelut sekä sairaalapalvelut.

– Älyteknologia on syytä ottaa pikimmiten tukemaan hoitotyössä onnistumista. Esimerkiksi lähihoitajien tutkintoon on mahdollista jo nykyoloissa ottaa hyvinvointiteknologian koulutuskokonaisuuksia. Tämä antaa hoitajille valmiudet hyödyntää älyratkaisuja työssään.

– Sasky-koulutuskuntayhtymä pystyy järjestämään koko Pirkanmaan alueella lähihoitajakoulutusta. Saskylla on tällä hetkellä nuorten ja aikuisten lähihoitajakoulutusta Tampereella, Sastamalassa, Parkanossa, Mänttä-Vilppulassa sekä Ikaalisissa. Tulevan hyvinvointialueen on turvattava lähitulevaisuudessa hoitotyön ammattilaisten riittävyys Pirkanmaan kaikkien kuntien alueella. Tämä vaatii hyvinvointialueelta vahvaa yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa, Lahti korostaa.

Lahti herättelee, että opiskelijoiden hyvinvointipalvelut, kuten koulukuraattorit ja kouluterveydenhuolto, siirtyvät myös osaksi hyvinvointialuetta vuonna 2023.

– Tulevan hyvinvointialueen on turvattava omalta osaltaan lain mukaisesti opiskelijoiden hyvinvointipalvelut oppilaitospaikkakunnilla. Tässä tarvitsemme yhteistyötä hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välillä. Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta on tärkeää opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten pysyvyys. Tämä osaltaan varmistaa toimivat ja tulokselliset palvelut opiskelijoiden parhaaksi, Lahti teroittaa.

Lahti huomauttaa, että muutos koskee muutakin kuin hoivahenkilöstöä. Se koskee esimerkiksi yhteistä johtamista ja kuntien varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden yhteistyötä sote-palveluiden kanssa.  Vaikutuspiirissä ovat lisäksi kuntien palveluverkko, rakentaminen ja maankäyttö.

Saskylla osaamista ja tarjottavaa

Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti näkee, että Saskylla ja Pirkanmaan hyvinvointipalvelualueella on heti kättelyssä paljon yhteistä.

– Uuden hyvinvointialueen päätavoitteiden näkökulmasta Saskylla on paljon osaamista ja tarjottavaa. Siirtymävaiheessa korostuu muutos ja sen johtaminen. Muutosta tapahtuu sekä toiminnan keskiössä että alueemme kunnissa. Muutosjohtamiskoulutuksella voidaan (esimiestutkinnot ja valmennukset tai tuotekehitykseen tähtäävät koulutukset) tukea muutostyön rajapinnassa olevia henkilöitä.

– Hoiva-alueen yhden luukun periaate vaatii tekijöiltään entistä enemmän myös tiimityötaitoja. Sasky on toteuttanut tiimivalmennuksiin painottuvia koulutusohjelma jo lähes 20 vuotta. Uusi arki vaatii myös suorittavan työn rajapinnassa niin notkeutta kuin varmuutta. Sasky on ollut jo pitkään alueellaan johtava sotealan lähiesimieskouluttaja. Digitalisaatio sekä erilaiset mobiilipalvelut vaativat sekä henkilökunnalta että käyttäjiltään eli asiakkailta ja potilailta paljon uutta osaamista Lahti konkretisoi.

– Suorittava hoitohenkilökunta eli Saskyn tapauksessa pääosin lähihoitajat ja oppisopimuksella muutkin sotealan ammattilaiset, kuten välinehuoltajat, sosiaali- ja terveysalan sihteerit ja hoiva-avustajat, ovat isossa osassa uutta hyvinvointialuetta.

– Lähihoitajakoulutusta on Saskyssä tarjolla jo viidellä paikkakunnalla. Tarjontaa pystytään lisäämään. Lisäksi koulutuksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia malleja, kuten oppisopimusta ja työvoimakoulusta. Olemme valmiita viemään opetusta osaksi työelämää, mistä meillä on konkreettista näyttöä. Toteutamme koulutusta muun muassa terveyskeskuksissa, Lahti kertoo.

Lahti korostaa, että kaikesta tärkeintä on saada sote-alalle soveltuvia ja alasta aidosti kiinnostuneita henkilöitä.

– Juuri siksi tiivis alueellinen vuoropuhelu työnantajatahojen kanssa on tärkeää. Näin varmistetaan hyvät oppimisympäristöt, työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tiivis ja tavoitteellinen ohjaus, opiskelijoiden kiinnittäminen työnantajaan varhaisessa vaiheessa esimerkiksi oppisopimuksella, työtehtävien tarkastelu kuten hoiva-avustaja-ammattien hyödyntäminen nykyistä paremmin yksiköiden arjessa sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuden tarkastelu ja olemassa olevien prosessien jatkuva parantaminen. Olemme olleet rakentamassa menneestä syksystä lähtien osaavan työvoiman tuontia lähihoitaja- ja hoiva-avustaja kokonaisuuksiin. Tämä on yksi mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää lähitulevaisuudessa, Lahti suosittelee.

MATTI PULKKINEN

Kirjoittaja: Matti Pulkkinen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%