Pirkanmaa

Pasi Mäkinen: ”Hallitus- ja strategiatyön aktivoinnissa pk-yritysten valtavat kasvu- ja kehitysmahdollisuudet”

today8.8.2022

Background
share close
Pasi Mäkinen kuvaa seitsemää vuottaan Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtajana antoisiksi. Hän oppi tuntemaan tarkasti yrittäjien arjen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on paljon mahdollisuuksia, jotka tulisivat esille organisoidussa hallitustyöskentelyssä ja määrätietoisessa strategiatyössä. (Kuva: Matti Pulkkinen)
Pasi Mäkinen kuvaa seitsemää vuottaan Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtajana antoisiksi. Hän oppi tuntemaan tarkasti yrittäjien arjen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on paljon mahdollisuuksia, jotka tulisivat esille organisoidussa hallitustyöskentelyssä ja määrätietoisessa strategiatyössä. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Pirkanmaan Yrittäjien eläköitynyt toimitusjohtaja Pasi Mäkinen herättelee tuhansia pirkanmaalaisia pienien ja keskisuurten yritysten yrittäjiä vahvistamaan omaa hallitus- ja strategiatyötään. Mäkisen mukaan suuri osa pk-yrityksistä toimii tuote- tai palvelukärjellä. Esimerkiksi uudet innovaatiot jäävät tunnistamatta, kun hallituksen toiminta on epäsäännöllistä ja passiivista. Vastaavasti yrityksen strategian päivittämisen laiminlyöminen hyydyttää ajassa elämisen, oikea-aikaiset satsaukset tulevaisuuteen.

Pasi Mäkinen havahtui pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten arkitodellisuuteen, kun hän osallistui Pirkanmaan Yrittäjien muun henkilökunnan kanssa yrittäjien neuvontaan koronavuosina.

– Maakunnassamme on paljon yrittäjiä ja yrityksiä, joilla on huippu tuote tai palvelu. Yrittäjät menestyvät laadukkaalla arjen tekemisellä. Mutta.

Mäkisen mukaan korona-aika ja Ukrainan sota ovat mullistaneet yrittäjien ja yritysten vakaata elämää.

– Kaikki tekeminen ja pärjääminen ei olekaan enää isosti yrittäjän omissa käsissä tai yrityksen hallinnassa. Turvallinen arki vaihtuu näköalattomaksi, pelottavaksi tai takkuavaksi. Näin voi käydä esimerkiksi tarkkojen omistus- ja päätöksentekovaltuuksien puutteessa, tai jos kaikki yrityksen asiat ovat vain yhdellä ihmisellä.

Mäkinen toivoo, että pk-yrityksissä herättäisiin vihdoinkin tärkeiden asioiden oikea-aikaiseen hoitamiseen.

– Onpa yritys minkä kokoinen tahansa, sillä on oltava vastuullisesti toimiva operatiivinen johto sekä hallitus. Hallituksen on työskenneltävä säännöllisesti ja päämäärätietoisesti. Keskusteleva hallitus on paras tae yrityksen vakaalle toiminnalle.

Mäkinen muistuttaa, että strategian laatiminen on otettava vakavasti. Strategia on laadittava yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa, ja koko henkilöstön on sitouduttava siihen.

– Strategian on elettävä ajassa, sitä on uudistettava ja päivitettävä oikea-aikaisesti. Se ei saa jäädä kuolleeksi paperiksi.

Mäkinen kritisoi yhteiskuntaamme juurtunutta käytäntöä, jossa eri viranomaiset edellyttävät esimerkiksi aloittavilta yrittäjiltä liiketoimintasuunnitelmaa. Hänen mielestään liiketoimintasuunnitelmat pohjaavat painokkaasti olettamuksiin ja odotuksiin.

– Muiden muassa yksin yrittäjät ajattelevat isosti, että ratkaisevinta on saada myyntiä ja liikevaihtoa ja niiden kautta toimeentuloa. Turhan monen yrittäjän voimavarat hajaantuvat, jolloin arki muuttuu kaaokseksi ja hallitsemattomaksi suoksi. Yrittäjän ja hänen lähellään olevien ihmisten on terveellistä heitellä oikeita kysymyksiä: missä onnistumme, missä epäonnistumme ja niin edelleen.

Mäkinen sanoo, että liian moni yrittäjä ja yritys kipuilee edelleenkin puutteellisen markkinoinnin takia.

– Tämän kroonisen ongelman korjaaminen olisi aloitettava koulutuksen eri tasoilla. Legenda suomalaisten heikosta myyntitaidosta on totta.

Yrittäjille on tarjolla paljon apua

Pasi Mäkinen haluaa kantaa tulevaisuudessakin kortensa pirkanmaalaisten yritysten hyväksi.

– Maakunnassamme on paljon tahoja, jotka ojentavat auttavan kätensä apua haluaville yrittäjille.

Mäkinen on aloittanut juuri Hallituspartnereissa. Tämä verkosto edistää pienten ja keskisuurten yritysten ammattitaitoista hallitustyötä välittämällä yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä.

– Hallituspartnereilla on voimakas tahto saada aikaan tuloksia, joilla yritykset menestyvät.

Hallituspartnereilla on maassamme 11 alueyhdistystä, joista Tampereen alueyhdistys on yksi. Tampereella vuonna 2003 perustettu Hallituspartnerit on kasvanut parissa kymmenessä vuodessa arvostetuksi valtakunnalliseksi verkostoksi, jossa on jo runsaat 1 100 hallitusosaajaa. Hallituspartnereiden kasvu kertoo palvelun tarpeellisuudesta ja toimivuudesta.

Mäkinen toimii myös Pirkanmaan Yrityskummeissa. Yrityskummit tukevat pirkanmaalaisia yrityksiä ja yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä jakamalla kokemuksia ja asiantuntija-apua pk-yritysten käyttöön.

– Yrityskummin työ on vapaaehtoista ja luottamuksellista mentorointityötä, jolla asiakasyritystä autetaan menestymään. Yrityskummin antaman panoksen mittakaava määrittyy kunkin kummiyrityksen tarpeen mukaan.

– Yrityskummityön tulokset ovat kiistattomat.

Mäkinen on mukana lisäksi Kulttuurikummit ry:ssä. Yhdistys on tamperelainen toimija, ja sen tarkoituksena on edistää kulttuuria sitä tuottavien yhteisöjen liiketoiminnallista osaamista ja johtamiskäytäntöjä kehittämällä. Kulttuurikummeilla on pitkä kokemus johtamisesta ja laaja-alainen kiinnostus kulttuuriin.

– Yhdistys auttaa kulttuurin tuottajia johtamisen, hallinnon ja strategian alueilla. Se järjestää tai on mukana järjestämässä tapahtumia, joissa kulttuuri ja bisnes kohtaavat. Kulttuurikummit vaikuttavat toiminnallaan siihen, että liike-elämä, korkeakoulut, kaupunki ja kulttuuri ymmärtävät yhteytensä hyvinvoinnin lisääjinä.

Mäkinen on vakuuttunut siitä, että Kulttuurikummit-toimintakin alkaa levitä eri puolille maatamme.

”Yksilö pystyy vaikuttamaan”

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ongelmat ovat mietityttäneet Pasi Mäkistä niin hänen työelämänsä kuin yhteiskunnallisen osallistumisensa innoittamina.

Monipuolisen työuran tehnyt Mäkinen on edelleenkin vakuuttunut siitä, että kansalaiset pystyvät vaikuttamaan maamme oloihin. Hänen mielestään kansalaisaktiivisuus vahvistaa pohjoismaista demokratiaamme.

Pirkanmaan Yrittäjien seitsemän toimitusjohtajuusvuotensa aikana Mäkinen näki paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen järjestötyön vaikuttavuuden. Hän on työskennellyt lisäksi muun muassa Kela Etelä-Suomen aluejohtajana, Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajana sekä pankki- ja vakuutussektoreilla.

Mäkinen on aloittanut juuri puheenjohtajuutensa valtakunnallisen Kokoomuksen Yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkoston puheenjohtajana. Hän jakaa puheenjohtajuuden kansanedustaja Pia Kauman kanssa.

– Tässä roolissani haastan kaikki yrittäjät aktivoitumaan ja kertomaan kokemuksensa, parannusehdotuksensa, havaitsemansa pullonkaulat sekä toiveensa. Tarjolla on suora yhteys poliittiseen vaikuttamiseen.

– Yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkostossa käsitellään esimerkiksi uudistustarpeita, joiden toteuttamisella Suomi olisi nykyistä rohkaisevampi yritystoiminnan aloittamisessa. Todelliset teot aktivoivat ja kannustavat jo toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvamaan. Monilla yrityksillä on realistiset mahdollisuudet laajentaa reviiriään kotimarkkinoilta ulkomaille; viennin kasvu vahvistaa kansantalouttamme.

MATTI PULKKINEN

- Yrittäjille on tarjolla paljon ja laadukasta apua. Moni valtakunnalliseksi painut palvelu on syntynyt nimenomaan Pirkanmaalla. Esimerkiksi Yrityskummien toiminta on lisääntynyt valtavasti. Hallituspartnereiden työlle on kasvava kysyntä, Pasi Mäkinen sanoo. Hän on mukana näissä yhteisöissä. (Kuva: Matti Pulkkinen)
– Yrittäjille on tarjolla paljon ja laadukasta apua. Moni valtakunnalliseksi painut palvelu on syntynyt nimenomaan Pirkanmaalla. Esimerkiksi Yrityskummien toiminta on lisääntynyt valtavasti. Hallituspartnereiden työlle on kasvava kysyntä, Pasi Mäkinen sanoo. Hän on mukana näissä yhteisöissä. (Kuva: Matti Pulkkinen)

 

Kirjoittaja: Matti Pulkkinen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%